Wyłączenie limitów zatrudnienia terminowego w umowie o pracę

Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 r., autor: Agata Barczewska
Od 22 lutego 2016 r. zatrudnianie na czas określony może trwać przez ściśle wskazane okresy. Wyznaczają je limity zatrudniania na czas określony, tzw. limity 33 i 3. Ograniczają one długość zatrudnienia na czas określony między tymi samymi stronami do 33 miesięcy, a liczbę zawartych między nimi umów na czas określony do trzech. Przepisy przewidują też nieliczne wyjątki od stosowania limitów.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018 r., autor: Agata Barczewska
Od 22 lutego 2016 r. zatrudnianie na czas określony może trwać przez ściśle wskazane okresy. Wyznaczają je limity zatrudniania na czas określony, tzw. limity 33 i 3. Ograniczają one długość zatrudnienia na czas określony między tymi samymi stronami do 33 miesięcy, a liczbę zawartych między nimi umów na czas określony do trzech. Przepisy przewidują też nieliczne wyjątki od stosowania limitów.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)