Nowe tablice trwania życia podstawą naliczenia emerytur

Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023 r., autor: Honorata UrbaniakCorocznie ogłaszana jest tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Parametry przeciętnego dalszego trwania życia mężczyzn i kobiet są zawarte w tabeli i obowi…

Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023 r., autor: Honorata Urbaniak
Corocznie ogłaszana jest tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Parametry przeciętnego dalszego trwania życia mężczyzn i kobiet są zawarte w tabeli i obowiązują przez konkretne 12 miesięcy. Dane te służą do naliczania emerytur według nowych zasad. Wartości podane w tabeli przedstawiają średnie dalsze trwanie życia w miesiącach osoby przechodzącej na emeryturę w określonym wieku. Odgrywają one ważną rolę przy obliczaniu emerytury.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

ZUS przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński

Gazeta Podatkowa nr 41 (2020) z dnia 22.05.2023 r., autor: Dorota WyderskaW przypadku gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność uzyska prawo do zasiłku macierzyńskiego, wówczas przez cały okres pobierania tego świadczenia musi – jako przedsiębiorca…

Gazeta Podatkowa nr 41 (2020) z dnia 22.05.2023 r., autor: Dorota Wyderska
W przypadku gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność uzyska prawo do zasiłku macierzyńskiego, wówczas przez cały okres pobierania tego świadczenia musi - jako przedsiębiorca - opłacać za siebie tylko składkę zdrowotną. Jeśli natomiast kwota pobieranego zasiłku macierzyńskiego nie przekracza 1.000 zł, przedsiębiorca nie ma wtedy żadnych obciążeń składkowych, bo korzysta z ulgi w opłacaniu składki zdrowotnej.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Płatnik składek informuje ZUS o przychodzie pobierającego świadczenie przedemerytalne

Gazeta Podatkowa nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023 r., autor: Honorata UrbaniakOsoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego swobodnie mogą podejmować pracę zawodową. Łączą się jednak z tym, zarówno dla samego świadczeniobiorcy, jak i płatnika składek…

Gazeta Podatkowa nr 42 (2021) z dnia 25.05.2023 r., autor: Honorata Urbaniak
Osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego swobodnie mogą podejmować pracę zawodową. Łączą się jednak z tym, zarówno dla samego świadczeniobiorcy, jak i płatnika składek zatrudniającego takiego świadczeniobiorcę, pewne powinności. Termin na wykonanie jednej z nich upływa z dniem 31 maja 2023 r. Nie ulega wątpliwości, że warto się z niej wywiązać.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Ustalanie prawa i okresu pobierania zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad chorym małoletnim dzieckiem

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 01.05.2023 r.W przypadku choroby dziecka, które nie ukończyło 14 lat, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad tym d…

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 01.05.2023 r.
W przypadku choroby dziecka, które nie ukończyło 14 lat, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad tym dzieckiem, nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym. W limicie tym uwzględnia się także dni opieki sprawowanej nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat (w ściśle określonych przypadkach), dziećmi niepełnosprawnymi, a także innymi chorymi członkami rodziny.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Wątpliwości w ZUS dotyczące umów zlecenia

Gazeta Podatkowa nr 37 (2016) z dnia 08.05.2023 r., autor: Aneta DąbrowskaCo do zasady, wykonywanie umowy zlecenia jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS. Dobrowolny charakter ma dla zleceniobiorcy ubezpieczenie choro…

Gazeta Podatkowa nr 37 (2016) z dnia 08.05.2023 r., autor: Aneta Dąbrowska
Co do zasady, wykonywanie umowy zlecenia jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS. Dobrowolny charakter ma dla zleceniobiorcy ubezpieczenie chorobowe. Inaczej jest, gdy zleceniobiorca wykonuje nieodpłatną umowę zlecenia albo uczy się i nie ma ukończonych 26 lat. Zasadniczo takie umowy nie stanowią dla niego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Korzystne zmiany dla pracowników? Część związkowców krytycznych wobec porozumienia rządu z "Solidarnością"

Premier podpisał porozumienie z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. w Hucie Stalowa Wola. Dokument zawiera informacje o korzystnych zmianach dla pracowników. Jest jednak głos krytyki ze strony zw…

Premier podpisał porozumienie z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. w Hucie Stalowa Wola. Dokument zawiera informacje o korzystnych zmianach dla pracowników. Jest jednak głos krytyki ze strony związkowców.

Korzystne zmiany dla małżonków rozliczających przychody z najmu za 2023 r.

W związku ze zmianami w rozliczaniu przychodów z najmu zyskają małżonkowie, dla których od 2023 roku limit, od którego opłacany będzie 12,5 proc., ryczałt wzrośnie dwukrotnie.

W związku ze zmianami w rozliczaniu przychodów z najmu zyskają małżonkowie, dla których od 2023 roku limit, od którego opłacany będzie 12,5 proc., ryczałt wzrośnie dwukrotnie.

Dział majątku dorobkowego w związku z rozwodem

Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023 r., autor: Dawid SzwarcW czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, któ…

Gazeta Podatkowa nr 21 (2000) z dnia 13.03.2023 r., autor: Dawid Szwarc
W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Natomiast gdy wspólność majątkowa ustanie, taki podział będzie możliwy. Wspólność majątkowa ustaje m.in. w razie orzeczenia rozwodu.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/prawnik-radzi/)

Bezpieczne poruszanie się deskorolką elektryczną

Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023 r., autor: Dawid SzwarcDeskorolka elektryczna to urządzenie należące do kategorii „urządzeń transportu osobistego”, tzw. UTO. Kierujący urządzeniem transportu osobistego ma obowiązek korzystać z drogi dla…

Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023 r., autor: Dawid Szwarc
Deskorolka elektryczna to urządzenie należące do kategorii "urządzeń transportu osobistego", tzw. UTO. Kierujący urządzeniem transportu osobistego ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący tym urządzeniem, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, musi zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/prawnik-radzi/)

Uznanie zapisobiercy testamentowego za spadkobiercę

Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023 r., autor: Dawid SzwarcJeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie…

Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023 r., autor: Dawid Szwarc
Jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego spadku. Jeżeli takie rozrządzenie testamentowe zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje się w razie wątpliwości za powołane do całego spadku w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/prawnik-radzi/)