Prezes zarządu spółki komunalnej z umową o pracę

Gazeta Podatkowa nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023 r., autor: Paweł CierkońskiPomimo że nowa ustawa kominowa obowiązuje już od ponad 6 lat, w wielu spółkach komunalnych prezesi wciąż są zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Włodarze samorządowi zwlekając…

Gazeta Podatkowa nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023 r., autor: Paweł Cierkoński
Pomimo że nowa ustawa kominowa obowiązuje już od ponad 6 lat, w wielu spółkach komunalnych prezesi wciąż są zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Włodarze samorządowi zwlekający z wprowadzeniem mechanizmu przejścia na kontrakt menedżerski powołują się na niejednoznaczoność nowych regulacji. Mogą za to zapłacić cenę pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Zasady ustalania ryczałtu za pracę zdalną

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 01.05.2023 r.Ryczałt jest najprostszym sposobem rozliczania kosztów związanych ze świadczeniem pracy zdalnej. Pracodawca może zastosować ryczałt zamiast pokrywać koszty lub wypłacać ekwiwalent pieniężny prz…

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 01.05.2023 r.
Ryczałt jest najprostszym sposobem rozliczania kosztów związanych ze świadczeniem pracy zdalnej. Pracodawca może zastosować ryczałt zamiast pokrywać koszty lub wypłacać ekwiwalent pieniężny przysługujący pracownikowi, który do pracy zdalnej używa należących do niego materiałów i narzędzi pracy (w tym urządzeń technicznych).
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Wypełnianie świadectwa pracy po zmianach

Gazeta Podatkowa nr 43 (2022) z dnia 29.05.2023 r., autor: Agata BarczewskaPracodawca, sporządzając świadectwo pracy, podaje w tym dokumencie m.in. informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Zakre…

Gazeta Podatkowa nr 43 (2022) z dnia 29.05.2023 r., autor: Agata Barczewska
Pracodawca, sporządzając świadectwo pracy, podaje w tym dokumencie m.in. informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Zakres tych uprawnień uległ ostatnio zmianie za sprawą dwóch nowelizacji Kodeksu pracy. Odpowiednio do tych zmian zostało znowelizowane rozporządzenie dotyczące sporządzania świadectwa pracy.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Prawa i obowiązki związane z korzystaniem z rodzinnego ogrodu działkowego

Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023 r., autor: Dawid SzwarcPrzez umowę dzierżawy działkowej stowarzyszenie ogrodowe zobowiązuje się oddać działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków, a działkowiec zobo…

Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023 r., autor: Dawid Szwarc
Przez umowę dzierżawy działkowej stowarzyszenie ogrodowe zobowiązuje się oddać działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków, a działkowiec zobowiązuje się używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu oraz uiszczać opłaty ogrodowe. Działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami oraz regulaminem. Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/prawnik-radzi/)

Uznanie zapisobiercy testamentowego za spadkobiercę

Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023 r., autor: Dawid SzwarcJeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie…

Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023 r., autor: Dawid Szwarc
Jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego spadku. Jeżeli takie rozrządzenie testamentowe zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje się w razie wątpliwości za powołane do całego spadku w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/prawnik-radzi/)

Bezpieczne poruszanie się deskorolką elektryczną

Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023 r., autor: Dawid SzwarcDeskorolka elektryczna to urządzenie należące do kategorii „urządzeń transportu osobistego”, tzw. UTO. Kierujący urządzeniem transportu osobistego ma obowiązek korzystać z drogi dla…

Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023 r., autor: Dawid Szwarc
Deskorolka elektryczna to urządzenie należące do kategorii "urządzeń transportu osobistego", tzw. UTO. Kierujący urządzeniem transportu osobistego ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący tym urządzeniem, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, musi zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/prawnik-radzi/)

Odpowiedzialność spadkobierców za długi

Gazeta Podatkowa nr 28 (2007) z dnia 06.04.2023 r., autor: Dawid SzwarcZgodnie z przepisami do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Na ten moment składniki majątku spadkobiercy są od siebie odd…

Gazeta Podatkowa nr 28 (2007) z dnia 06.04.2023 r., autor: Dawid Szwarc
Zgodnie z przepisami do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Na ten moment składniki majątku spadkobiercy są od siebie oddzielone - jeden to majątek "prywatny", dotychczas posiadany przez spadkobiercę, drugi to masa spadkowa. Jednak, od chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/prawnik-radzi/)

Rejestracja spółki jawnej w KRS

Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023 r., autor: Paweł CierkońskiSpośród wszystkich typów spółek handlowych spółka jawna jest podmiotem konstrukcyjnie najprostszym. W dużym stopniu jej funkcjonowanie opiera się na nietrudnych schematach znany…

Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023 r., autor: Paweł Cierkoński
Spośród wszystkich typów spółek handlowych spółka jawna jest podmiotem konstrukcyjnie najprostszym. W dużym stopniu jej funkcjonowanie opiera się na nietrudnych schematach znanych ze spółki cywilnej. Samo założenie spółki jawnej również nie nastręcza nadmiernych trudności. Z dodatkowych ułatwień mogą korzystać wspólnicy decydujący się na założenie spółki z wykorzystaniem wzorca umowy, tj. w ramach trybu S24. Spółka jawna powstaje z chwilą uzyskania wpisu w KRS.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Dotacja na wdrożenie innowacji w FENG

Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023 r., autor: Jolanta BiałkowskaDla przedsiębiorcy, który wystąpi o dofinansowanie początkowej (nowej) inwestycji w ramach działania Ścieżka SMART programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 202…

Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023 r., autor: Jolanta Białkowska
Dla przedsiębiorcy, który wystąpi o dofinansowanie początkowej (nowej) inwestycji w ramach działania Ścieżka SMART programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, nie określono minimalnej ani maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych. To przedsiębiorca z sektora MŚP decyduje o wartości kosztów kwalifikowalnych początkowej inwestycji, biorąc pod uwagę fakt, że musi zapewnić wkład własny na poziomie co najmniej 25% wartości tych kosztów, objętych regionalną pomocą inwestycyjną w module wdrożenia innowacji. Wkład ten musi przybrać formę środków finansowych wolnych od publicznego wsparcia.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Umowa najmu między udziałowcem a spółką z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023 r., autor: Paweł CierkońskiBazę lokalową dla działalności spółki z o.o. może stanowić także nieruchomość będąca własnością udziałowca spółki. Wspólnik może ją oddać spółce do korzystania na podstawie zawa…

Gazeta Podatkowa nr 20 (1999) z dnia 09.03.2023 r., autor: Paweł Cierkoński
Bazę lokalową dla działalności spółki z o.o. może stanowić także nieruchomość będąca własnością udziałowca spółki. Wspólnik może ją oddać spółce do korzystania na podstawie zawartej umowy. Umowy najmu środków trwałych, w których spółki biorą do korzystania rzeczy stanowiące własność wspólników, są wykorzystywane również jako prosty sposób przekazywania środków ze spółki do majątku udziałowca. Z takiego rozwiązania należy jednak korzystać nader ostrożnie.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)