Aktualności

Prezes zarządu spółki komunalnej z umową o pracę

Gazeta Podatkowa nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023 r., autor: Paweł CierkońskiPomimo że nowa ustawa kominowa obowiązuje już od ponad 6 lat, w wielu spółkach komunalnych prezesi wciąż są zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Włodarze samorządowi zwlekając…

Gazeta Podatkowa nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023 r., autor: Paweł Cierkoński
Pomimo że nowa ustawa kominowa obowiązuje już od ponad 6 lat, w wielu spółkach komunalnych prezesi wciąż są zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Włodarze samorządowi zwlekający z wprowadzeniem mechanizmu przejścia na kontrakt menedżerski powołują się na niejednoznaczoność nowych regulacji. Mogą za to zapłacić cenę pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Zasady ustalania ryczałtu za pracę zdalną

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 01.05.2023 r.Ryczałt jest najprostszym sposobem rozliczania kosztów związanych ze świadczeniem pracy zdalnej. Pracodawca może zastosować ryczałt zamiast pokrywać koszty lub wypłacać ekwiwalent pieniężny prz…

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 01.05.2023 r.
Ryczałt jest najprostszym sposobem rozliczania kosztów związanych ze świadczeniem pracy zdalnej. Pracodawca może zastosować ryczałt zamiast pokrywać koszty lub wypłacać ekwiwalent pieniężny przysługujący pracownikowi, który do pracy zdalnej używa należących do niego materiałów i narzędzi pracy (w tym urządzeń technicznych).
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Wypełnianie świadectwa pracy po zmianach

Gazeta Podatkowa nr 43 (2022) z dnia 29.05.2023 r., autor: Agata BarczewskaPracodawca, sporządzając świadectwo pracy, podaje w tym dokumencie m.in. informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Zakre…

Gazeta Podatkowa nr 43 (2022) z dnia 29.05.2023 r., autor: Agata Barczewska
Pracodawca, sporządzając świadectwo pracy, podaje w tym dokumencie m.in. informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Zakres tych uprawnień uległ ostatnio zmianie za sprawą dwóch nowelizacji Kodeksu pracy. Odpowiednio do tych zmian zostało znowelizowane rozporządzenie dotyczące sporządzania świadectwa pracy.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Mały ZUS plus dłużej o rok. Dodatkowe 12 miesięcy ulgi pozwoli przetrwać przerwę w preferencjach

Nawet kilkaset tysięcy mikroprzedsiębiorców może skorzystać na wydłużeniu o 12 miesięcy okresu opłacania obniżonych składek. Wydłużenie możliwości korzystania z małego ZUS plus spowoduje, że uprawnionym do niższych skł…

Nawet kilkaset tysięcy mikroprzedsiębiorców może skorzystać na wydłużeniu o 12 miesięcy okresu opłacania obniżonych składek. Wydłużenie możliwości korzystania z małego ZUS plus spowoduje, że uprawnionym do niższych składek łatwiej będzie przeczekać dwuletnią przerwę w ich opłacaniu.

Fiskus nie może zająć majątku na wypadek sankcji VAT

Skarbówka nie może ustanawiać zabezpieczenia na majątku podatnika na poczet dodatkowego zobowiązania podatkowego, bo ma ono inny charakter – sankcyjny.

Skarbówka nie może ustanawiać zabezpieczenia na majątku podatnika na poczet dodatkowego zobowiązania podatkowego, bo ma ono inny charakter – sankcyjny.

Wypełnianie świadectwa pracy po zmianach

Pracodawca, sporządzając świadectwo pracy, podaje w tym dokumencie m.in. informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Zakres tych uprawnień uległ ostatnio zmianie za sprawą dwóch nowelizacji Kodeksu…

Pracodawca, sporządzając świadectwo pracy, podaje w tym dokumencie m.in. informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Zakres tych uprawnień uległ ostatnio zmianie za sprawą dwóch nowelizacji Kodeksu pracy ...

Zwrot wydatków to nie refakturowanie

Jeżeli w zamian za sfinansowanie wydatków nie przysługuje żadne świadczenie ze strony tego, kto ten zwrot otrzymuje, to nie można mówić o czynności opodatkowanej VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Jeżeli w zamian za sfinansowanie wydatków nie przysługuje żadne świadczenie ze strony tego, kto ten zwrot otrzymuje, to nie można mówić o czynności opodatkowanej VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Prawa i obowiązki związane z korzystaniem z rodzinnego ogrodu działkowego

Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023 r., autor: Dawid SzwarcPrzez umowę dzierżawy działkowej stowarzyszenie ogrodowe zobowiązuje się oddać działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków, a działkowiec zobo…

Gazeta Podatkowa nr 18 (1997) z dnia 02.03.2023 r., autor: Dawid Szwarc
Przez umowę dzierżawy działkowej stowarzyszenie ogrodowe zobowiązuje się oddać działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków, a działkowiec zobowiązuje się używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu oraz uiszczać opłaty ogrodowe. Działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami oraz regulaminem. Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/prawnik-radzi/)

Uznanie zapisobiercy testamentowego za spadkobiercę

Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023 r., autor: Dawid SzwarcJeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie…

Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023 r., autor: Dawid Szwarc
Jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego spadku. Jeżeli takie rozrządzenie testamentowe zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje się w razie wątpliwości za powołane do całego spadku w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/prawnik-radzi/)

Bezpieczne poruszanie się deskorolką elektryczną

Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023 r., autor: Dawid SzwarcDeskorolka elektryczna to urządzenie należące do kategorii „urządzeń transportu osobistego”, tzw. UTO. Kierujący urządzeniem transportu osobistego ma obowiązek korzystać z drogi dla…

Gazeta Podatkowa nr 25 (2004) z dnia 27.03.2023 r., autor: Dawid Szwarc
Deskorolka elektryczna to urządzenie należące do kategorii "urządzeń transportu osobistego", tzw. UTO. Kierujący urządzeniem transportu osobistego ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący tym urządzeniem, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, musi zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/prawnik-radzi/)