Upływ terminu zawieszenia działalności

Gazeta Podatkowa nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Okres zawieszenia zadeklarowany przez przedsiębiorcę przy składaniu wniosku o zawieszenie nie ma charakteru wiążącego. Oznacza to, że przedsiębiorca, który zawiesił działalność na rok, może wznowić prowadzenie działalności gospodarczej np. po 6 miesiącach. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej (nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku) i trwa do dnia złożenia wniosku o wznowienie działalności lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)

Gazeta Podatkowa nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Okres zawieszenia zadeklarowany przez przedsiębiorcę przy składaniu wniosku o zawieszenie nie ma charakteru wiążącego. Oznacza to, że przedsiębiorca, który zawiesił działalność na rok, może wznowić prowadzenie działalności gospodarczej np. po 6 miesiącach. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej (nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku) i trwa do dnia złożenia wniosku o wznowienie działalności lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)