Odpowiedzialność pracodawcy za błędne lub nieterminowe świadectwo pracy

Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 r., autor: Agata Barczewska
Niewydanie świadectwa pracy lub wydanie go po terminie może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą po stronie pracodawcy. Dotyczy to również wydania błędnego świadectwa. Osoby lub podmioty poszkodowane mogą wówczas dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody w oparciu o przepisy Kodeksu pracy lub Kodeksu cywilnego.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018 r., autor: Agata Barczewska
Niewydanie świadectwa pracy lub wydanie go po terminie może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą po stronie pracodawcy. Dotyczy to również wydania błędnego świadectwa. Osoby lub podmioty poszkodowane mogą wówczas dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody w oparciu o przepisy Kodeksu pracy lub Kodeksu cywilnego.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)