Rejestracja spółki przez S24, czy w formie klasycznej?

Już od ponad dekady spółkę z o.o. można zarejestrować w Polsce przez Internet. 7 lat temu ta możliwość objęła spółkę jawną i komandytową, a niedawno również prostą spółkę akcyjną. Wszystko za sprawą systemu teleinformatycznego S24, który z definicji po…

Już od ponad dekady spółkę z o.o. można zarejestrować w Polsce przez Internet. 7 lat temu ta możliwość objęła spółkę jawną i komandytową, a niedawno również prostą spółkę akcyjną. Wszystko za sprawą systemu teleinformatycznego S24, który z definicji powinien umożliwić założenie i rejestrację spółki w 24 godziny, bez zbędnych formalności. Czy jednak taka forma jest lepsza od ...

Jak założyć i gdzie można wykorzystać profil zaufany?

Profil zaufany, zwłaszcza w czasach epidemii i ograniczeń z nią związanych, okazał się bardzo przydatnym narzędziem, ułatwiającym i umożliwiającym załatwianie wielu spraw bez wychodzenia z domu obywatelom i przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy wpisani do CE…

Profil zaufany, zwłaszcza w czasach epidemii i ograniczeń z nią związanych, okazał się bardzo przydatnym narzędziem, ułatwiającym i umożliwiającym załatwianie wielu spraw bez wychodzenia z domu obywatelom i przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG mogą wykorzystywać profil zaufany do zarządzania ...

Procedura krajowa dotycząca udzielania patentu

Rynek nowych technologii w Polsce jest nieustannie zasilany nowymi pomysłami i rozwiązaniami. Dlatego warto pochylić się nad zagadnieniem procedury udzielania patentu na wynalazek. Każdy bowiem ma świadomość, że wynalazki – dzięki swojej innowacyjności…

Rynek nowych technologii w Polsce jest nieustannie zasilany nowymi pomysłami i rozwiązaniami. Dlatego warto pochylić się nad zagadnieniem procedury udzielania patentu na wynalazek. Każdy bowiem ma świadomość, że wynalazki - dzięki swojej innowacyjności - często pozwalają na zrewolucjonizowanie dotychczasowych procesów zachodzących w danej gałęzi przemysłowej ...

Rejestracja znaku towarowego w systemie unijnym

Kto jest uprawniony do rejestracji znaku towarowego UE? Każda osoba fizyczna lub prawna z dowolnego kraju na świecie. Ustawodawca nie ogranicza zatem tejże możliwości osobom bądź podmiotom spoza Unii Europejskiej …

Kto jest uprawniony do rejestracji znaku towarowego UE? Każda osoba fizyczna lub prawna z dowolnego kraju na świecie. Ustawodawca nie ogranicza zatem tejże możliwości osobom bądź podmiotom spoza Unii Europejskiej ...

Podatki i opłaty środowiskowe

Podatki i opłaty lokalne to zasadniczo daniny płacone za szkodliwy wpływ działalności gospodarczej na środowisko. Zgodnie z zestawieniem Eurostatu podatki i opłaty środowiskowe można podzielić na podatki od energii, podatki od środków transportu, podat…

Podatki i opłaty lokalne to zasadniczo daniny płacone za szkodliwy wpływ działalności gospodarczej na środowisko. Zgodnie z zestawieniem Eurostatu podatki i opłaty środowiskowe można podzielić na podatki od energii, podatki od środków transportu, podatki od zanieczyszczeń oraz podatki od zasobów naturalnych ...

Jak podważyć zablokowanie konta w ramach STIR?

KAS ma prawo blokować rachunki bankowe podmiotów podejrzewanych o wyłudzenia skarbowe. Dostęp do środków zgromadzonych na koncie można stracić na okres do 72 godzin, z opcją przedłużenia blokady na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. Postanowienie o przed…

KAS ma prawo blokować rachunki bankowe podmiotów podejrzewanych o wyłudzenia skarbowe. Dostęp do środków zgromadzonych na koncie można stracić na okres do 72 godzin, z opcją przedłużenia blokady na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. Postanowienie o przedłużeniu blokady można zakwestionować ...

Wybrane przypadki korekt sprawozdania finansowego za 2020 r.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2020 r. należało sporządzić do 30 czerwca 2021 r. Po jego sporządzeniu mogło się jednak okazać, że nie wszystko zostało w nim ujęte jak należy lub mogły dopiero wpłynąć dokumenty wskazujące na inny stan bilans…

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2020 r. należało sporządzić do 30 czerwca 2021 r. Po jego sporządzeniu mogło się jednak okazać, że nie wszystko zostało w nim ujęte jak należy lub mogły dopiero wpłynąć dokumenty wskazujące na inny stan bilansowy niż przedstawiony w tym sprawozdaniu. W związku z takimi zdarzeniami księgowi mają dylemat - korygować sprawozdanie za 2020 r. czy ujmować skutki tych zdarzeń bieżąco?