Nie wszystkim opłaca się zwlekanie z rozliczenie CIT-8 za 2022 rok. Kiedy odliczyć stratę?

Czy Spółka możne dokonać odliczenia straty za rok ubiegły w zaliczkach na podatek dochodowy począwszy od miesiąca marca 2023 r.? Czy musi czekać na złożenie CIT-8? Dyrektor KIS w najnowszej interpretacji potwierdza, że …

Czy Spółka możne dokonać odliczenia straty za rok ubiegły w zaliczkach na podatek dochodowy począwszy od miesiąca marca 2023 r.? Czy musi czekać na złożenie CIT-8? Dyrektor KIS w najnowszej interpretacji potwierdza, że …

Przedsiębiorcy nadal bez Twój e-PIT. Są jednak wyjątki

Rządowa usługa Twój e-PIT podobnie jak w latach ubiegłych, umożliwi automatyczną wysyłkę wyłącznie deklaracji PIT-37 oraz PIT-38 do urzędu skarbowego. Nie oznacza to, że przedsiębiorcy wcale nie skorzystają z usługi Twój e-PIT. Są bowiem wyjątki, kiedy…

Rządowa usługa Twój e-PIT podobnie jak w latach ubiegłych, umożliwi automatyczną wysyłkę wyłącznie deklaracji PIT-37 oraz PIT-38 do urzędu skarbowego. Nie oznacza to, że przedsiębiorcy wcale nie skorzystają z usługi Twój e-PIT. Są bowiem wyjątki, kiedy skorzystanie z Twój e-PIT może być wygodne ...

Stawka podatku VAT na wyroby medyczne objęte procedurą określoną w art. 97 MDR

W związku z licznymi zapytaniami podatników dotyczącymi stawki podatku VAT na wyroby medyczne objęte procedurą określoną w art. 97 MDR Ministerstwo Finansów informuje, że w odniesieniu do takich towarów zastosowanie znajdzie stawka VAT w wysokości 8% ….

W związku z licznymi zapytaniami podatników dotyczącymi stawki podatku VAT na wyroby medyczne objęte procedurą określoną w art. 97 MDR Ministerstwo Finansów informuje, że w odniesieniu do takich towarów zastosowanie znajdzie stawka VAT w wysokości 8% ...

Sposoby złożenia zeznań podatkowych PIT za 2022 r.

Termin złożenia rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. upływa 2 maja 2023 r. Podatnicy coraz chętniej przesyłają swoje zeznania podatkowe przez internet. Nie jest do tego potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny. Nadal jednak…

Termin złożenia rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. upływa 2 maja 2023 r. Podatnicy coraz chętniej przesyłają swoje zeznania podatkowe przez internet. Nie jest do tego potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny. Nadal jednak zeznanie podatkowe można złożyć w ...

Od 1 kwietnia ZUS, obliczając emerytury, będzie korzystał z nowej tablicy GUS

Od 1 kwietnia 2023 roku ZUS będzie korzystał z nowej tablicy średniego dalszego trwania życia opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny. Zmiana nie dotyczy osób, które już przeszły na emeryturę …

Od 1 kwietnia 2023 roku ZUS będzie korzystał z nowej tablicy średniego dalszego trwania życia opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny. Zmiana nie dotyczy osób, które już przeszły na emeryturę ...

ZUS może zwrócić nadpłatę składki zdrowotnej. Warunek to wypełnienie wniosku

Po dokonaniu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorca może dodatkowo złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Uwaga: może być na to tylko kilka dni, w zależności od …

Po dokonaniu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorca może dodatkowo złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Uwaga: może być na to tylko kilka dni, w zależności od ...

Nieujawnione dochody jako darowizna

W przypadku ujawnienia majątku niemającego pokrycia w wiarygodnych źródłach przychodu, organ skarbowy może wymierzyć sankcyjną stawkę opodatkowania w wysokości 75% wartości tego majątku. W celu ograniczenia stosowanej przez podatników praktyki uwiarygo…

W przypadku ujawnienia majątku niemającego pokrycia w wiarygodnych źródłach przychodu, organ skarbowy może wymierzyć sankcyjną stawkę opodatkowania w wysokości 75% wartości tego majątku. W celu ograniczenia stosowanej przez podatników praktyki uwiarygodniania pochodzenia posiadanego mienia zawarciem umowy darowizny lub pożyczki, wprowadzono ...

Jak rozliczać skorygowane faktury ustrukturyzowane?

Przepisy o VAT umożliwiają podatnikom wystawianie faktur w postaci ustrukturyzowanej, czyli przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Obecnie faktury te funkcjonują jako jedna z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji – obok faktur papierowy…

Przepisy o VAT umożliwiają podatnikom wystawianie faktur w postaci ustrukturyzowanej, czyli przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Obecnie faktury te funkcjonują jako jedna z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji - obok faktur papierowych i faktur elektronicznych. Jednak od 1 lipca 2024 r. ...

PIT-28- kiedy rozliczenie może złożyć jeden małżonek, a kiedy muszą być dwie odrębne deklaracje

PIT-28 to deklaracja, którą w tym roku podatnicy za 2022 rok są zobowiązani złożyć do 2 maja 2023 r. Kiedy PIT-28 może rozliczyć tylko jeden małżonek, a kiedy są potrzebne odrębne zeznania? – wyjaśniamy

PIT-28 to deklaracja, którą w tym roku podatnicy za 2022 rok są zobowiązani złożyć do 2 maja 2023 r. Kiedy PIT-28 może rozliczyć tylko jeden małżonek, a kiedy są potrzebne odrębne zeznania? – wyjaśniamy

NSA: ustawa covidowa nie wydłużyła biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

NSA w uchwale (I FPS 2/22) z dnia 27 marca 2023 roku stanął po stronie podatników wskazując, że przepisy ustawy covidowej z dnia 02 marca 2020 roku (art. 15 zzr ust. 1 ) nie dotyczyły wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia z…

NSA w uchwale (I FPS 2/22) z dnia 27 marca 2023 roku stanął po stronie podatników wskazując, że przepisy ustawy covidowej z dnia 02 marca 2020 roku (art. 15 zzr ust. 1 ) nie dotyczyły wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych ...