Jak wypełnić PIT-4R? Zaliczki należne czy zapłacone?

Do obowiązków płatnika należy wyliczenie, pobranie i wpłacanie do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaliczki wpłaca się w terminie do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, w którym zaliczki zostały pobrane ……

Do obowiązków płatnika należy wyliczenie, pobranie i wpłacanie do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaliczki wpłaca się w terminie do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, w którym zaliczki zostały pobrane ...