Jak zaklasyfikować zakup nagród na konkurs międzyszkolny [Poradnia rachunkowa]

W jakim sprawozdaniu ujmuje się opłaty za udostępnianie danych osobowych? Jaki paragraf na konserwację urządzeń UPS? Czy dział 757 można stosować do usługi doradztwa finansowego?

W jakim sprawozdaniu ujmuje się opłaty za udostępnianie danych osobowych? Jaki paragraf na konserwację urządzeń UPS? Czy dział 757 można stosować do usługi doradztwa finansowego?

Umowę o pracę zawartą na przyszłość można wypowiedzieć, ale nie ciężarnej

Pod koniec marca br. nasza spółka podpisała umowę o pracę na czas nieokreślony, przy czym termin rozpoczęcia stosunku pracy wyznaczono na 15 maja. Kilka dni temu otrzymaliśmy informację, że przyszła pracownica jest w c…

Pod koniec marca br. nasza spółka podpisała umowę o pracę na czas nieokreślony, przy czym termin rozpoczęcia stosunku pracy wyznaczono na 15 maja. Kilka dni temu otrzymaliśmy informację, że przyszła pracownica jest w ciąży. Czy w tej sytuacji możemy wypowiedzieć umowę?

Dodatek za nadgodziny należny także wtedy, gdy nie pracowano dłużej niż 40 godzin tygodniowo

Były pracownik wystąpił przeciwko mnie o zapłatę niemal 10 tys. zł. Domaga się on wypłaty za godziny pracy w soboty za ostatnie cztery lata. Zgodnie z umową o pracę pracownicy powinni co prawda pracować przez pięć dni …

Były pracownik wystąpił przeciwko mnie o zapłatę niemal 10 tys. zł. Domaga się on wypłaty za godziny pracy w soboty za ostatnie cztery lata. Zgodnie z umową o pracę pracownicy powinni co prawda pracować przez pięć dni w tygodniu, ale w związku z potrzebami firmy 40 godzin zostało rozłożone na sześć dni. Pracownik złożył pozew w marcu 2023 r., a najwcześniejsze żądanie dotyczy 2019 r. Czy doszło do przedawnienia?

Nie można odrzucić wniosku ojca o pracę zdalną tylko dlatego, że wcześniej złożyła go matka dziecka

Zbliża się wejście w życie przepisów o pracy zdalnej. W naszej dużej firmie niejednokrotnie pracują całe rodziny. Co w sytuacji, gdy wniosek o pracę zdalną złożą zarówno ojciec, jak i matka małego dziecka, którzy pracu…

Zbliża się wejście w życie przepisów o pracy zdalnej. W naszej dużej firmie niejednokrotnie pracują całe rodziny. Co w sytuacji, gdy wniosek o pracę zdalną złożą zarówno ojciec, jak i matka małego dziecka, którzy pracują u nas? Czy mamy obowiązek uwzględniać taki wniosek?

Udzielenie pełnomocnictwa do prowadzenia firmy nie uchroni przed odpowiedzialnością wykroczeniową

Prowadzę małą firmę (jednoosobowa działalność gospodarcza). Zatrudniam dwie osoby na podstawie umowy o pracę. Po kontroli inspekcji pracy zostałem oskarżony o dopuszczenie pracownika do pracy bez wstępnych badań lekars…

Prowadzę małą firmę (jednoosobowa działalność gospodarcza). Zatrudniam dwie osoby na podstawie umowy o pracę. Po kontroli inspekcji pracy zostałem oskarżony o dopuszczenie pracownika do pracy bez wstępnych badań lekarskich. Jednak od pewnego czasu firmą na podstawie upoważnienia zarządza mój ojciec. Czy w tej sytuacji mogę ponieść odpowiedzialność? Czy umowa o pracę zawarta z tym pracownikiem jest nieważna?

Czy w Rb-N trzeba wykazywać należności sporne [Poradnia rachunkowa]

Czy w Rb-N trzeba wykazywać należności sporne? W jakiej pozycji sprawozdania ująć niewykorzystane środki z opłat za alkohol? Jak wykazać pożyczkę zaciągniętą w funduszu ochrony środowiska?

Czy w Rb-N trzeba wykazywać należności sporne? W jakiej pozycji sprawozdania ująć niewykorzystane środki z opłat za alkohol? Jak wykazać pożyczkę zaciągniętą w funduszu ochrony środowiska?

Spółka może się starać o umorzenie kary umownej w urzędzie gminy, ale musi uzasadnić wniosek

Gmina wezwała naszą spółkę do zapłaty kary umownej za dostarczenie po terminie wyposażenia meblowego. Kara wynosiła 0,2 proc. wartości zamówienia, co daje łącznie kilka tysięcy złotych. Gmina nie poniosła żadnej szkody…

Gmina wezwała naszą spółkę do zapłaty kary umownej za dostarczenie po terminie wyposażenia meblowego. Kara wynosiła 0,2 proc. wartości zamówienia, co daje łącznie kilka tysięcy złotych. Gmina nie poniosła żadnej szkody, bo ostatecznie wykonaliśmy zlecenie. Nie mogliśmy wykonać go w terminie zamówienia z powodu choroby wielu pracowników. Czy jest możliwość ubiegania się o umorzenie takiej kary? Jeśli tak, to co powinniśmy zrobić?

Ładowanie telefonu w pracy wbrew zakazowi może skończyć się karą

Pracownik naszego urzędu gminy nie stosuje się do przyjętych zasad oszczędności prądu. Wielokrotnie np. ładował swój telefon komórkowy. Czy takie zachowanie może być podstawą do nałożenia na niego kary porządkowej, a n…

Pracownik naszego urzędu gminy nie stosuje się do przyjętych zasad oszczędności prądu. Wielokrotnie np. ładował swój telefon komórkowy. Czy takie zachowanie może być podstawą do nałożenia na niego kary porządkowej, a nawet rozwiązania umowy o pracę?

Transfer firmy nie obejmie umów o zakazie konkurencji. Nie przejdą na nowego pracodawcę

Nasza spółka prowadzi usługi specjalistyczne dla budownictwa, m.in. wynajmujemy sprzęt. Jeden z kluczowym pracowników odszedł z pracy do konkurencji, przez co straciliśmy część klientów. Osoba ta miała podpisaną umowę …

Nasza spółka prowadzi usługi specjalistyczne dla budownictwa, m.in. wynajmujemy sprzęt. Jeden z kluczowym pracowników odszedł z pracy do konkurencji, przez co straciliśmy część klientów. Osoba ta miała podpisaną umowę o zakazie konkurencji, przy czym została ona zawarta z firmą, którą przejęliśmy. W dokumencie tym był zapis, że umowa działa także na rzecz następców spółki. Czy w tej sytuacji można domagać się kary umownej?

Przed nałożeniem kary trzeba wysłuchać pracownika

Na pracownika nałożyłem karę upomnienia za wadliwy nadzór nad umowami z kontrahentami. Pracownik się z nią nie zgodził i zgłosił sprzeciw, w którym podniósł, że oświadczenie o wymierzeniu mu kary zostało przygotowane p…

Na pracownika nałożyłem karę upomnienia za wadliwy nadzór nad umowami z kontrahentami. Pracownik się z nią nie zgodził i zgłosił sprzeciw, w którym podniósł, że oświadczenie o wymierzeniu mu kary zostało przygotowane przed jego wysłuchaniem. Tymczasem pracownik dobrze wiedział, za co został ukarany. Jeszcze przed nałożeniem kary został pozbawiony premii i urlopu. Czy popełniłem błąd?