Na jakich zasadach jest prowadzona kontrola ZUS. [Pytania i odpowiedzi]

Stosuje się do niej przepisy nie tylko ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, lecz także prawa przedsiębiorców. W nim też zawarto kilka reguł zabezpieczających interesy płatnika składek.

Stosuje się do niej przepisy nie tylko ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, lecz także prawa przedsiębiorców. W nim też zawarto kilka reguł zabezpieczających interesy płatnika składek.

Za agresywne zachowanie pracownika nie może być dyscyplinarki, jeśli jest on chory psychicznie

Zwolniliśmy dyscyplinarnie pracownika z powodu agresywnego zachowania. Zaczął ubliżać koledze w czasie wizyty u klienta, a potem w złości kopnął służbowy samochód. Wniósł odwołanie do sądu, podając, że leczy się psychi…

Zwolniliśmy dyscyplinarnie pracownika z powodu agresywnego zachowania. Zaczął ubliżać koledze w czasie wizyty u klienta, a potem w złości kopnął służbowy samochód. Wniósł odwołanie do sądu, podając, że leczy się psychiatrycznie, na co przedstawił zaświadczenia lekarskie. Domaga się odszkodowania za nielegalne zwolnienie. Czy sąd może uwzględnić jego roszczenie? Pracownik nigdy nie informował, że cierpi na schorzenie psychiczne. Nigdy też nie przebywał na zwolnieniu lekarskim wystawionym przez lekarza psychiatrę.

Potrącenie należności firmy z wynagrodzenia pracownika niedopuszczalne także podczas procesu

Pracownik pozwał naszą spółkę do sądu o zaległe wynagrodzenie za czerwiec. Jednak spółka też ma roszczenie wobec pracownika o wyrównanie szkody – została ona spowodowana wadliwym udzielaniem promocji i rabatów, co spow…

Pracownik pozwał naszą spółkę do sądu o zaległe wynagrodzenie za czerwiec. Jednak spółka też ma roszczenie wobec pracownika o wyrównanie szkody – została ona spowodowana wadliwym udzielaniem promocji i rabatów, co spowodowało znaczne straty spółki. Czy można oświadczeniem potrącić te straty z wynagrodzenia pracownika?

Pracownik może domagać się zadośćuczynienia za niezachowanie norm odpoczynku

Były pracownik skierował do sądu pozew o zapłatę nadgodzin i zadośćuczynienie za rzekome naruszenie dóbr osobistych. Żąda 20 tys. zł za to, że pracował bez minimalnego odpoczynku dobowego i tygodniowego, co jest zagroż…

Były pracownik skierował do sądu pozew o zapłatę nadgodzin i zadośćuczynienie za rzekome naruszenie dóbr osobistych. Żąda 20 tys. zł za to, że pracował bez minimalnego odpoczynku dobowego i tygodniowego, co jest zagrożeniem dla zdrowia. Czy takie roszczenie może zostać uznane przez sąd?

Wypłata wynagrodzenia "do ręki". Jakie ryzyko ze sobą niesie?

W opisywanej sytuacji przedmiotem sporu jest nieotrzymanie wynagrodzenia przez pracownika mimo wykonanej pracy. Należy więc rozstrzygnąć, która strona stosunku pracy powinna wykazać otrzymanie wynagrodzenia przez praco…

W opisywanej sytuacji przedmiotem sporu jest nieotrzymanie wynagrodzenia przez pracownika mimo wykonanej pracy. Należy więc rozstrzygnąć, która strona stosunku pracy powinna wykazać otrzymanie wynagrodzenia przez pracownika.

Otrzymanie w trakcie choroby przelewu od kontrahenta nie pozbawi zasiłku

ZUS decyzją z 28 lutego odmówił mi zasiłku chorobowego i wezwał do zwrotu już pobranego. Zdaniem organu to, że w okresie pobierania zasiłku otrzymałem przelew za wykonanie usługi, oznacza, że w tym czasie wykonywałem d…

ZUS decyzją z 28 lutego odmówił mi zasiłku chorobowego i wezwał do zwrotu już pobranego. Zdaniem organu to, że w okresie pobierania zasiłku otrzymałem przelew za wykonanie usługi, oznacza, że w tym czasie wykonywałem działalność gospodarczą. Usługa została jednak wykonana kilka dni wcześniej, co wynika nawet z faktury. Kontrahent miał jednak dwa tygodnie na jej opłacanie. Czy termin zapłaty zobowiązania może mieć znaczenie dla ZUS?

Rozwijanie działalności podobnej do prowadzonej przez pracodawcę to podstawa do dyscyplinarki

Nasz obecny pracownik otworzył samodzielnie firmę w tej samej branży. Okazało się, że część naszych pracowników przeszła do jego firmy, przejął ponadto dwóch naszych kontrahentów. Prawdopodobnie sam niedługo złoży wypo…

Nasz obecny pracownik otworzył samodzielnie firmę w tej samej branży. Okazało się, że część naszych pracowników przeszła do jego firmy, przejął ponadto dwóch naszych kontrahentów. Prawdopodobnie sam niedługo złoży wypowiedzenie, ale nie chcemy na to czekać i zamierzamy rozwiązać z nim umowę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Naszym zdaniem zagraża interesom pracodawcy. Czy to wystarczy, żeby sąd nie uwzględnił jego odwołania? Nie mamy zarzutów co do wypełniania przez niego innych obowiązków, nie zawarliśmy też z nim umowy o zakazie konkurencji.

Z utrwalonej praktyki interpretacyjnej ZUS skorzysta więcej płatników

Ci, którzy się do niej zastosują, nawet po jej zmianie nie zapłacą odsetek od składek. Dotychczas taka możliwość dotyczyła jedynie prowadzących działalność gospodarczą

Ci, którzy się do niej zastosują, nawet po jej zmianie nie zapłacą odsetek od składek. Dotychczas taka możliwość dotyczyła jedynie prowadzących działalność gospodarczą

Błąd pracodawcy nie zmieni skutków wniesienia sprzeciwu po terminie

Pracownik złożył sprzeciw od kary nagany, którą nałożyliśmy na niego już w okresie biegu wypowiedzenia umowy o pracę, bo bez usprawiedliwienia nie stawił się w pracy. Sprzeciw wniesiono po 10 dniach, czego nasz dział k…

Pracownik złożył sprzeciw od kary nagany, którą nałożyliśmy na niego już w okresie biegu wypowiedzenia umowy o pracę, bo bez usprawiedliwienia nie stawił się w pracy. Sprzeciw wniesiono po 10 dniach, czego nasz dział kadr nie zauważył, i mimo przekroczenia terminu – sprzeciw rozpoznaliśmy. Co prawda go odrzuciliśmy, ale pracownik złożył odwołanie, tym razem pismo zostało złożone w terminie. Czy nasz błąd wpłynie na skuteczność odwołania? Czy sąd rozpozna je merytorycznie?