Czy data sporządzenia sprawozdania jest jego niezbędnym elementem [Poradnia rachunkowa]

Czy data sporządzenia sprawozdania jest jego niezbędnym elementem. Jaki paragraf klasyfikacji jest odpowiedni dla naprawy drogi gminnej. Dlaczego nie może być różnic między danymi z ewidencji księgowej a danymi sprawoz…

Czy data sporządzenia sprawozdania jest jego niezbędnym elementem. Jaki paragraf klasyfikacji jest odpowiedni dla naprawy drogi gminnej. Dlaczego nie może być różnic między danymi z ewidencji księgowej a danymi sprawozdawczymi. Odpowiadamy na pytania w tekście.

Umowa zlecenia i wyjazdy służbowe. Zasady rozliczania podróży trzeba ustalić w umowie

Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ale czasami wykonuję też dodatkowe umowy zlecenia dla innego podmiotu. Zdarza się niestety, że zleceniodawca organizuje szkolenia stacjonarne dla zleceniobiorców. Wymaga t…

Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ale czasami wykonuję też dodatkowe umowy zlecenia dla innego podmiotu. Zdarza się niestety, że zleceniodawca organizuje szkolenia stacjonarne dla zleceniobiorców. Wymaga to ode mnie dojazdu (150 km w jedną stronę), a także zwolnienia z pracy na kilka godzin. Ponadto po szkoleniach organizowane są ich podsumowania, na których wymagana jest moja obecność, co także wiąże się dojazdami i zwolnieniem z pracy, mimo że podsumowanie można byłoby zorganizować online. Z umowy zlecenia wynika, że mam obowiązek uczestniczyć w szkoleniach i podsumowaniach, a wynagrodzenie z umowy zlecenia pokrywa wszelkie dodatkowe koszty zleceniobiorcy. Czy jednak dotyczy to także kosztów dojazdów? Czy zleceniodawca nie powinien opłacić mi kosztów swoistej delegacji i wystawić czegoś w rodzaju polecenia wyjazdu służbowego?

Ważny interes podatnika nie zawsze wystarczy, by wójt zrezygnował z poboru należności

Prowadzę działalność handlową w lokalu użytkowym. Starałem się w gminie o umorzenie zaległego podatku od nieruchomości oraz opłat za odpady. We wniosku zwróciłem uwagę nie tylko na straty, jakie poniosłem w związku z p…

Prowadzę działalność handlową w lokalu użytkowym. Starałem się w gminie o umorzenie zaległego podatku od nieruchomości oraz opłat za odpady. We wniosku zwróciłem uwagę nie tylko na straty, jakie poniosłem w związku z pandemią, ale też na to, że zatrudniam pracowników, dla których praca u mnie stanowi jedyne źródło utrzymania. Niestety otrzymałem decyzję odmowną. Z jej uzasadnienia dowiedziałem się, że organ podjął taką decyzję ze względu na trudną sytuację finansową gminy. Czy tę decyzję można skutecznie podważyć w samorządowym kolegium odwoławczym?

Gmina może umorzyć przedsiębiorcy zaległości z opłaty targowej, ale nie musi

Mam punkt handlowy na targowisku miejskim. Niestety wskutek rosnących kosztów prowadzenia działalności (m.in. przez inflację) nie jestem w stanie uiszczać w całości comiesięcznej opłaty targowej. Moje zadłużenie z tego…

Mam punkt handlowy na targowisku miejskim. Niestety wskutek rosnących kosztów prowadzenia działalności (m.in. przez inflację) nie jestem w stanie uiszczać w całości comiesięcznej opłaty targowej. Moje zadłużenie z tego tytułu sięga już kilku tysięcy. Burmistrz miasta odmówił ich umorzenia, choć moim zdaniem są ku temu przesłanki. Posiadam m.in. stopień niepełnosprawności i niewielkie dochody z działalności. Co mogę zrobić w tej sprawie? W sąsiedniej gminie, gdzie także handluję okresowo, nie muszę nic płacić.

Nadpłatę podatku od nieruchomości trzeba zwrócić

W przypadku kilku mieszkańców naszej gminy odnotowaliśmy nadpłaty podatku od nieruchomości. Są to z reguły osoby fizyczne, nie mają one innych zaległości wobec gminy, a kwoty nadpłat przeważnie są niewielkie. Czy możem…

W przypadku kilku mieszkańców naszej gminy odnotowaliśmy nadpłaty podatku od nieruchomości. Są to z reguły osoby fizyczne, nie mają one innych zaległości wobec gminy, a kwoty nadpłat przeważnie są niewielkie. Czy możemy te kwoty zaliczyć na poczet podatku od nieruchomości w 2023 r., bo oszczędziłoby to formalności i czasu zarówno nam, jak i podatnikom?

Gdzie należy ująć ratalną sprzedaż gminnych nieruchomości [Poradnia rachunkowa]

Gdzie należy ująć ratalną sprzedaż gminnych nieruchomości? Czy pożyczka udzielona powiatowemu szpitalowi podlega ujawnieniu w sprawozdaniu? Jak wykazać należności w sprawozdaniu Rb-27S?

Gdzie należy ująć ratalną sprzedaż gminnych nieruchomości? Czy pożyczka udzielona powiatowemu szpitalowi podlega ujawnieniu w sprawozdaniu? Jak wykazać należności w sprawozdaniu Rb-27S?

Ile czasu ma firma na dochodzenie roszczeń od pracownika za uszkodzenie powierzonego mienia?

Pracownik zakończył pracę w naszej firmie w lipcu 2021 r. W związku z tym zwrócił też samochód służbowy, który został przez niego uszkodzony, o czym się dowiedzieliśmy dopiero w sierpniu 2021 r. Przez wiele miesięcy pr…

Pracownik zakończył pracę w naszej firmie w lipcu 2021 r. W związku z tym zwrócił też samochód służbowy, który został przez niego uszkodzony, o czym się dowiedzieliśmy dopiero w sierpniu 2021 r. Przez wiele miesięcy prowadziliśmy z tą osobą korespondencję, bo nie chcieliśmy od razu kierować sprawy do sądu. Jednak kilka dni temu były pracownik oświadczył kategorycznie, że pieniędzy za naprawę uszkodzeń nie zapłaci. Czy w takiej sytuacji nadal możemy wystąpić do sądu o zasądzenie tej kwoty?

Firma ma prawo rozstać się z pracownikiem, jeśli nie jest w stanie spełnić zaleceń lekarza

Jeden z pracowników otrzymał od lekarza medycyny pracy zaświadczenie o dopuszczeniu do pracy, jednak z przeciwwskazaniem pracy wymagającej pochylania, bo to powoduje bóle kręgosłupa. Problem w tym, że specyfika pracy n…

Jeden z pracowników otrzymał od lekarza medycyny pracy zaświadczenie o dopuszczeniu do pracy, jednak z przeciwwskazaniem pracy wymagającej pochylania, bo to powoduje bóle kręgosłupa. Problem w tym, że specyfika pracy na hali produkcji wymaga takiej pozycji.

Kwestionowanie decyzji pracodawcy nie jest wystarczającym powodem do dyscyplinarki

Wręczyłem pracownikowi oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków. Pracownik zakwestionował bowiem moją decyzję o czasowym przeniesieniu go na inne stanowisko pr…

Wręczyłem pracownikowi oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków. Pracownik zakwestionował bowiem moją decyzję o czasowym przeniesieniu go na inne stanowisko pracy. W jego opinii było to stanowisko gorsze, a poza tym wymagające pewnych umiejętności praktycznych, co do których wątpił, czy je posiada. Nie powiedział wprost, że się nie zgadza, ale atmosfera spotkania była bardzo napięta i w zdenerwowaniu jeszcze tego samego dnia wręczyłem mu dyscyplinarkę. Pracownik odwołał się do sądu. Czy sąd przywróci go do pracy?

Z przyjęcia zwolnienia dyscyplinarnego nie wynika zgoda na potrącenie

Zamierzam rozwiązać dyscyplinarnie umowę o pracę z pracownikiem. Przygotowałem już odpowiednie oświadczenie, które zawiera dodatkową klauzulę – pracownik wyraża zgodę na potrącenie należności w kwocie 3000 zł z tytułu …

Zamierzam rozwiązać dyscyplinarnie umowę o pracę z pracownikiem. Przygotowałem już odpowiednie oświadczenie, które zawiera dodatkową klauzulę – pracownik wyraża zgodę na potrącenie należności w kwocie 3000 zł z tytułu szkód wyrządzonych w firmie. Nie kwestionuje tych szkód. Potrącenia dokonam z wynagrodzenia i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Czy będzie to prawidłowe postępowanie?