Złagodzenie regulacji w zakresie Polskiej Spółki Holdingowej

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o CIT, która wprowadziła szereg istotnych zmian dla Polskich Spółek Holdingowych (PSH). Wprowadzone zmiany mają zasadniczo na celu uatrakcyjnienie reżimu PSH oraz zwiększenie jego dostępności ……

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o CIT, która wprowadziła szereg istotnych zmian dla Polskich Spółek Holdingowych (PSH). Wprowadzone zmiany mają zasadniczo na celu uatrakcyjnienie reżimu PSH oraz zwiększenie jego dostępności ...

Niezbędne decyzje zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Rozpatrzenie i zatwierdzenie w szczególności sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy, decyzja co do wyniku finansowego spółki oraz absolutorium dla członków organów spółki to od lat obowiązkowe punkty porządku obrad zwyczajnego zgromadzenia w…

Rozpatrzenie i zatwierdzenie w szczególności sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy, decyzja co do wyniku finansowego spółki oraz absolutorium dla członków organów spółki to od lat obowiązkowe punkty porządku obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. W 2022 r. po raz kolejny może ono ...