Sposób na opóźnienie dłużnika

Sposób dochodzenia nieuregulowanej w terminie należności nie budzi większych wątpliwości. Pierwszym krokiem jest wezwanie do zapłaty, a w przypadku dalszej zwłoki – skierowanie sprawy na drogę sądową. Przepisy przewidują również uprawnienie domagania s…

Sposób dochodzenia nieuregulowanej w terminie należności nie budzi większych wątpliwości. Pierwszym krokiem jest wezwanie do zapłaty, a w przypadku dalszej zwłoki - skierowanie sprawy na drogę sądową. Przepisy przewidują również uprawnienie domagania się przez wierzyciela wykonania świadczenia niepieniężnego. Możliwe jest ...

Świadczenia bez zapłaty w firmowych przychodach

Transakcje przeprowadzane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej zazwyczaj mają odpłatny charakter. Jednak część zdarzeń gospodarczych występujących w codziennym funkcjonowaniu wielu firm nie skutkuje koniecznością regulowania należności w pien…

Transakcje przeprowadzane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej zazwyczaj mają odpłatny charakter. Jednak część zdarzeń gospodarczych występujących w codziennym funkcjonowaniu wielu firm nie skutkuje koniecznością regulowania należności w pieniądzu. Brak obowiązku zapłaty nie zawsze ...

Ogólne zasady dokonywania korekt w podatku dochodowym

Przyczyn dokonywania w obrocie gospodarczym korekt może być wiele. Niezależnie jednak od okoliczności, w których do nich dochodzi, powinny zostać prawidłowo rozliczone w rachunku podatkowym zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy. Moment ujęcia korekty w fir…

Przyczyn dokonywania w obrocie gospodarczym korekt może być wiele. Niezależnie jednak od okoliczności, w których do nich dochodzi, powinny zostać prawidłowo rozliczone w rachunku podatkowym zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy. Moment ujęcia korekty w firmowych przychodach lub kosztach zależy od ...