Umowy na okres próbny na nowych zasadach

Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023 r., autor: Agata BarczewskaKodeks pracy określa rodzaje umów o pracę, wyodrębniając w tym zakresie umowę na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Pierwszą z wymienionych umów nawiązuje s…

Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023 r., autor: Agata Barczewska
Kodeks pracy określa rodzaje umów o pracę, wyodrębniając w tym zakresie umowę na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Pierwszą z wymienionych umów nawiązuje się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia przy wykonywaniu określonego rodzaju pracy. Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy w istotny sposób zmodyfikuje reguły zawierania tego rodzaju umów.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia

Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023 r., autor: Agata BarczewskaZatrudnienie w ramach stosunku pracy jest związane z licznymi obowiązkami dokumentacyjnymi po stronie pracodawcy. Dotyczy to wszystkich etapów zatrudnienia, w tym nawiązania sto…

Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023 r., autor: Agata Barczewska
Zatrudnienie w ramach stosunku pracy jest związane z licznymi obowiązkami dokumentacyjnymi po stronie pracodawcy. Dotyczy to wszystkich etapów zatrudnienia, w tym nawiązania stosunku pracy. Z tym etapem wiąże się m.in. wymóg przekazania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia. Za sprawą nowelizacji Kodeksu pracy zakres tej informacji ulegnie niedługo znacznemu rozszerzeniu.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Zatrudnienie na część etatu a praca tylko przez 2 dni w tygodniu

Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023 r., autor: Ewa MadejekJednym z systemów czasu pracy, w których możliwe jest przedłużenie wymiaru dobowego powyżej 8 godzin, jest system równoważny. W tzw. wariancie podstawowym tego systemu jest dopuszczo…

Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023 r., autor: Ewa Madejek
Jednym z systemów czasu pracy, w których możliwe jest przedłużenie wymiaru dobowego powyżej 8 godzin, jest system równoważny. W tzw. wariancie podstawowym tego systemu jest dopuszczona możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, który jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. System ten stosuje się, gdy uzasadnia to rodzaj pracy lub jej organizacja.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Regulacje przejściowe w zakresie urlopów rodzicielskich

Gazeta Podatkowa nr 36 (2015) z dnia 04.05.2023 r., autor: Agata BarczewskaOstatnia nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła duże zmiany w przepisach dotyczących urlopów rodzicielskich. Modyfikacji uległy wymiary urlopów rodzicielskich, tryb ich udzielani…

Gazeta Podatkowa nr 36 (2015) z dnia 04.05.2023 r., autor: Agata Barczewska
Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła duże zmiany w przepisach dotyczących urlopów rodzicielskich. Modyfikacji uległy wymiary urlopów rodzicielskich, tryb ich udzielania oraz zasady wykorzystywania. Pracodawca, stosując nowe przepisy, musi mieć jednak na uwadze regulacje przejściowe obejmujące sytuacje "na styku" starych i nowych przepisów.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Umowy na okres próbny na nowych zasadach

Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023 r., autor: Agata BarczewskaKodeks pracy określa rodzaje umów o pracę, wyodrębniając w tym zakresie umowę na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Pierwszą z wymienionych umów nawiązuje s…

Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023 r., autor: Agata Barczewska
Kodeks pracy określa rodzaje umów o pracę, wyodrębniając w tym zakresie umowę na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Pierwszą z wymienionych umów nawiązuje się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia przy wykonywaniu określonego rodzaju pracy. Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy w istotny sposób zmodyfikuje reguły zawierania tego rodzaju umów.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia

Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023 r., autor: Agata BarczewskaZatrudnienie w ramach stosunku pracy jest związane z licznymi obowiązkami dokumentacyjnymi po stronie pracodawcy. Dotyczy to wszystkich etapów zatrudnienia, w tym nawiązania sto…

Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023 r., autor: Agata Barczewska
Zatrudnienie w ramach stosunku pracy jest związane z licznymi obowiązkami dokumentacyjnymi po stronie pracodawcy. Dotyczy to wszystkich etapów zatrudnienia, w tym nawiązania stosunku pracy. Z tym etapem wiąże się m.in. wymóg przekazania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia. Za sprawą nowelizacji Kodeksu pracy zakres tej informacji ulegnie niedługo znacznemu rozszerzeniu.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Zatrudnienie na część etatu a praca tylko przez 2 dni w tygodniu

Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023 r., autor: Ewa MadejekJednym z systemów czasu pracy, w których możliwe jest przedłużenie wymiaru dobowego powyżej 8 godzin, jest system równoważny. W tzw. wariancie podstawowym tego systemu jest dopuszczo…

Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023 r., autor: Ewa Madejek
Jednym z systemów czasu pracy, w których możliwe jest przedłużenie wymiaru dobowego powyżej 8 godzin, jest system równoważny. W tzw. wariancie podstawowym tego systemu jest dopuszczona możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, który jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. System ten stosuje się, gdy uzasadnia to rodzaj pracy lub jej organizacja.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Przekazanie pracownikowi wraz ze świadectwem pracy informacji o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023 r.Okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika i byłego pracownika dotyczących stosunków pracy nawiązanych przed 1 stycznia 2019 r. (p…

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023 r.
Okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika i byłego pracownika dotyczących stosunków pracy nawiązanych przed 1 stycznia 2019 r. (przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r.) ustala się na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów. To oznacza, że dla list płac, kart wynagrodzeń oraz innych dowodów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, okres przechowywania wynosi 50 lat od dnia zakończenia stosunku pracy.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Wyrównanie wynagrodzenia za pracę do ustawowego minimum

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (577) z dnia 01.04.2023 r.Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, będące sumą składników wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy zaliczanych według zasad statystyki …

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (577) z dnia 01.04.2023 r.
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, będące sumą składników wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy zaliczanych według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych, nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia. (...) Gwarancja płacy minimalnej dotyczy czasu przepracowanego. Jeśli pracownik nie przepracował pełnego wymiaru, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, jednak umowa gwarantuje mu płacę na poziomie minimalnym, nie ma podstaw do jej uzupełnienia.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po przedłożeniu dodatkowych dokumentów potwierdzających staż

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (578) z dnia 10.04.2023 r.Nieuzyskanie przez pracodawcę wiadomości o przysługującym pracownikowi z mocy prawa prawie do dodatkowego urlopu wypoczynkowego może – w konkretnych okolicznościach – oznaczać tylko tyle, że pr…

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (578) z dnia 10.04.2023 r.
Nieuzyskanie przez pracodawcę wiadomości o przysługującym pracownikowi z mocy prawa prawie do dodatkowego urlopu wypoczynkowego może - w konkretnych okolicznościach - oznaczać tylko tyle, że pracodawcy nie można zarzucić zawinionego niewykonania zobowiązania do udzielenia urlopu zgodnie z przepisami prawa pracy. (...) Po przedłożeniu wymaganych dokumentów pracodawca może co najwyżej (nie musi) powołać się na przedawnienie.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)