Kiedy uznać podmioty za powiązane? Po kolejnej odpowiedzi MF wciąż nie wiadomo

Odpowiedzi udzielane przez resort finansów wprawdzie nie stanowią ani interpretacji ogólnej, ani wyjaśnień przepisów prawa podatkowego w rozumieniu ordynacji podatkowej, niemniej jednak zwierają cenne wskazówki dla pod…

Odpowiedzi udzielane przez resort finansów wprawdzie nie stanowią ani interpretacji ogólnej, ani wyjaśnień przepisów prawa podatkowego w rozumieniu ordynacji podatkowej, niemniej jednak zwierają cenne wskazówki dla podatników. Ważne jest jednak, by udzielane kolejno odpowiedzi były względem siebie spójne, a niestety tak nie jest w przypadku ministerialnej obrony przepisów dotyczących posługiwania się kodem „TP” dla potrzeb JPK_VAT.