WHT: Spółki z przesuniętym rokiem podatkowym w stanie niepewności

Wprowadzona przez Polski Ład zmiana, która rozluźnia rygory poboru podatku u źródła, obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. Tylko czy podmioty z rokiem podatkowym innym niż kalendarzowy też mogą stosować nowe przepisy już od…

Wprowadzona przez Polski Ład zmiana, która rozluźnia rygory poboru podatku u źródła, obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. Tylko czy podmioty z rokiem podatkowym innym niż kalendarzowy też mogą stosować nowe przepisy już od początku 2022 r.?