Doliczanie okresu wychowywania dzieci do emerytury

Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023 r., autor: Bożena DziubaPrzypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla m…

Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023 r., autor: Bożena Dziuba
Przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy - z powodu opieki nad dzieckiem (...) są zaliczane do okresów nieskładkowych.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Korekta raportów ZUS w razie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy

Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023 r., autor: Dorota WyderskaGdy podczas wykonywania pracy pracownik ulegnie wypadkowi i w efekcie stanie się niezdolny do pracy, przysługuje mu zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Zdarza się jedn…

Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023 r., autor: Dorota Wyderska
Gdy podczas wykonywania pracy pracownik ulegnie wypadkowi i w efekcie stanie się niezdolny do pracy, przysługuje mu zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Zdarza się jednak, że najpierw pracownikowi jest wypłacane zwykłe świadczenie chorobowe, a odpowiednie wyrównanie otrzymuje on dopiero po uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy. Pracodawca jest wtedy zmuszony sporządzić do ZUS stosowną korektę dokumentów rozliczeniowych.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Zasiłek opiekuńczy w trakcie przerwanego macierzyńskiego

Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023 r., autor: Honorata UrbaniakWśród świadczeń chorobowych wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego ustawodawca przewidział m.in. zasiłek macierzyński. Przysługuje on przez okres ustalony przepisami Kodeksu p…

Gazeta Podatkowa nr 23 (2002) z dnia 20.03.2023 r., autor: Honorata Urbaniak
Wśród świadczeń chorobowych wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego ustawodawca przewidział m.in. zasiłek macierzyński. Przysługuje on przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy m.in. jako okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, a więc w razie urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie - przez okres do 52 tygodni, tj. 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i do 32 tygodni urlopu rodzicielskiego. Przy czym, na zasadach przewidzianych w przepisach K.p., w zależności od zaistniałych okoliczności, istnieje możliwość, np. przerwania urlopu.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Emerytura dla urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.

Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023 r., autor: Bożena DziubaOsobie ubezpieczonej urodzonej przed 1 stycznia 1949 r., która nie osiągnęła okresu składkowego i nieskładkowego, wynoszącego dla kobiet co najmniej 20 lat, przysługuje emerytura, …

Gazeta Podatkowa nr 24 (2003) z dnia 23.03.2023 r., autor: Bożena Dziuba
Osobie ubezpieczonej urodzonej przed 1 stycznia 1949 r., która nie osiągnęła okresu składkowego i nieskładkowego, wynoszącego dla kobiet co najmniej 20 lat, przysługuje emerytura, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: osiągnęła wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 15 lat dla kobiet.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Zmiany w zakresie zasiłku macierzyńskiego

Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 02.05.2023 r., autor: Bożena DziubaNabywając prawo do zasiłku macierzyńskiego, można korzystać z tego świadczenia przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu m…

Gazeta Podatkowa nr 35 (2014) z dnia 02.05.2023 r., autor: Bożena Dziuba
Nabywając prawo do zasiłku macierzyńskiego, można korzystać z tego świadczenia przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz ojcowskiego. Zmiany w zakresie poszczególnych urlopów, które nastąpiły z dniem 26 kwietnia 2023 r., przekładają się zatem odpowiednio na uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego. Pewnej modyfikacji uległa również wysokość tego świadczenia.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Informacje i możliwości dla osób korzystających z PUE ZUS

Gazeta Podatkowa nr 39 (2018) z dnia 15.05.2023 r., autor: Aneta DąbrowskaOd stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy nakładające na płatników składek obowiązek posiadania profilu informacyjnego, tzw. PUE ZUS. Niektóre podmioty były zobligowane założyć…

Gazeta Podatkowa nr 39 (2018) z dnia 15.05.2023 r., autor: Aneta Dąbrowska
Od stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy nakładające na płatników składek obowiązek posiadania profilu informacyjnego, tzw. PUE ZUS. Niektóre podmioty były zobligowane założyć ten profil do 30 grudnia 2022 r. Dane w nim zawarte pozwalają płatnikom m.in. zapoznać się z informacjami zapisanymi na ich kontach w ZUS. Ponadto umożliwiają przesyłanie drogą elektroniczną do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych oraz różnego rodzaju pism i wniosków. Dostęp do tej platformy ma nie tylko płatnik, ale również ubezpieczony.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Nowe tablice trwania życia podstawą naliczenia emerytur

Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023 r., autor: Honorata UrbaniakCorocznie ogłaszana jest tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Parametry przeciętnego dalszego trwania życia mężczyzn i kobiet są zawarte w tabeli i obowi…

Gazeta Podatkowa nr 30 (2009) z dnia 13.04.2023 r., autor: Honorata Urbaniak
Corocznie ogłaszana jest tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Parametry przeciętnego dalszego trwania życia mężczyzn i kobiet są zawarte w tabeli i obowiązują przez konkretne 12 miesięcy. Dane te służą do naliczania emerytur według nowych zasad. Wartości podane w tabeli przedstawiają średnie dalsze trwanie życia w miesiącach osoby przechodzącej na emeryturę w określonym wieku. Odgrywają one ważną rolę przy obliczaniu emerytury.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Wypłata zasiłku chorobowego na podstawie zwolnienia lekarskiego wystawionego na okres wsteczny

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (578) z dnia 10.04.2023 r.Lekarz wystawia zaświadczenie lekarskie co do zasady na okres od dnia, w którym przeprowadził badanie, lub od dnia bezpośrednio następującego po dniu badania. (…) Okres orzeczonej czasowej ni…

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (578) z dnia 10.04.2023 r.
Lekarz wystawia zaświadczenie lekarskie co do zasady na okres od dnia, w którym przeprowadził badanie, lub od dnia bezpośrednio następującego po dniu badania. (...) Okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy może obejmować również okres wsteczny, tj. nie dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym przeprowadzono badanie, jeżeli jego wyniki wykazują, że ubezpieczony w tym okresie niewątpliwie był niezdolny do pracy.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

ZUS przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński

Gazeta Podatkowa nr 41 (2020) z dnia 22.05.2023 r., autor: Dorota WyderskaW przypadku gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność uzyska prawo do zasiłku macierzyńskiego, wówczas przez cały okres pobierania tego świadczenia musi – jako przedsiębiorca…

Gazeta Podatkowa nr 41 (2020) z dnia 22.05.2023 r., autor: Dorota Wyderska
W przypadku gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność uzyska prawo do zasiłku macierzyńskiego, wówczas przez cały okres pobierania tego świadczenia musi - jako przedsiębiorca - opłacać za siebie tylko składkę zdrowotną. Jeśli natomiast kwota pobieranego zasiłku macierzyńskiego nie przekracza 1.000 zł, przedsiębiorca nie ma wtedy żadnych obciążeń składkowych, bo korzysta z ulgi w opłacaniu składki zdrowotnej.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)