Rozliczenie strat z lat ubiegłych w PIT. Obniż dochód za 2020 rok i lata ubiegłe

Podatnik, który poniósł stratę w roku podatkowym, ma możliwość odliczenia jej w zeznaniu podatkowym i tym samym obniżenia swojego dochodu. Odliczeniu w PIT podlegają również straty poniesione w wyniku COVID-19. Sprawdź, jak prawidłowo odliczyć stratę p…

Podatnik, który poniósł stratę w roku podatkowym, ma możliwość odliczenia jej w zeznaniu podatkowym i tym samym obniżenia swojego dochodu. Odliczeniu w PIT podlegają również straty poniesione w wyniku COVID-19. Sprawdź, jak prawidłowo odliczyć stratę podatkową w swoim rozliczeniu PIT. ...