Prezes zarządu spółki komunalnej z umową o pracę

Gazeta Podatkowa nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023 r., autor: Paweł CierkońskiPomimo że nowa ustawa kominowa obowiązuje już od ponad 6 lat, w wielu spółkach komunalnych prezesi wciąż są zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Włodarze samorządowi zwlekając…

Gazeta Podatkowa nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023 r., autor: Paweł Cierkoński
Pomimo że nowa ustawa kominowa obowiązuje już od ponad 6 lat, w wielu spółkach komunalnych prezesi wciąż są zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Włodarze samorządowi zwlekający z wprowadzeniem mechanizmu przejścia na kontrakt menedżerski powołują się na niejednoznaczoność nowych regulacji. Mogą za to zapłacić cenę pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Zasady ustalania ryczałtu za pracę zdalną

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 01.05.2023 r.Ryczałt jest najprostszym sposobem rozliczania kosztów związanych ze świadczeniem pracy zdalnej. Pracodawca może zastosować ryczałt zamiast pokrywać koszty lub wypłacać ekwiwalent pieniężny prz…

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (579) z dnia 01.05.2023 r.
Ryczałt jest najprostszym sposobem rozliczania kosztów związanych ze świadczeniem pracy zdalnej. Pracodawca może zastosować ryczałt zamiast pokrywać koszty lub wypłacać ekwiwalent pieniężny przysługujący pracownikowi, który do pracy zdalnej używa należących do niego materiałów i narzędzi pracy (w tym urządzeń technicznych).
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Dodatkowe oświadczenia i informacje przy pracy zdalnej

Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023 r., autor: Agata BarczewskaOd 7 kwietnia 2023 r. wykonywanie pracy zdalnej odbywa się na warunkach określonych w przepisach Kodeksu pracy. Normują one m.in. obowiązki dokumentacyjne pracodawcy dotyczące p…

Gazeta Podatkowa nr 40 (2019) z dnia 18.05.2023 r., autor: Agata Barczewska
Od 7 kwietnia 2023 r. wykonywanie pracy zdalnej odbywa się na warunkach określonych w przepisach Kodeksu pracy. Normują one m.in. obowiązki dokumentacyjne pracodawcy dotyczące podjęcia przez pracownika pracy w formie zdalnej. W związku z wdrożeniem tej pracy pracodawca musi przekazać określone informacje, a pracownik złożyć pewne oświadczenia.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Likwidacja działalności a składka zdrowotna w PIT-28

Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023 r., autor: Agata CieślaPolski Ład, którego przepisy funkcjonowały w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., zlikwidował istniejącą do końca 2021 r. możliwość uwzględniania w rachunku podatkowym skład…

Gazeta Podatkowa nr 15 (1994) z dnia 20.02.2023 r., autor: Agata Cieśla
Polski Ład, którego przepisy funkcjonowały w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., zlikwidował istniejącą do końca 2021 r. możliwość uwzględniania w rachunku podatkowym składek zdrowotnych. Z dniem 1 lipca 2022 r. przepisy Polskiego Ładu 2.0 przywróciły tę możliwość w zmodyfikowanej wersji, jednak wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorców będących tzw. liniowcami lub ryczałtowcami.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Dotacja na wdrożenie innowacji w FENG

Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023 r., autor: Jolanta BiałkowskaDla przedsiębiorcy, który wystąpi o dofinansowanie początkowej (nowej) inwestycji w ramach działania Ścieżka SMART programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 202…

Gazeta Podatkowa nr 22 (2001) z dnia 16.03.2023 r., autor: Jolanta Białkowska
Dla przedsiębiorcy, który wystąpi o dofinansowanie początkowej (nowej) inwestycji w ramach działania Ścieżka SMART programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, nie określono minimalnej ani maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych. To przedsiębiorca z sektora MŚP decyduje o wartości kosztów kwalifikowalnych początkowej inwestycji, biorąc pod uwagę fakt, że musi zapewnić wkład własny na poziomie co najmniej 25% wartości tych kosztów, objętych regionalną pomocą inwestycyjną w module wdrożenia innowacji. Wkład ten musi przybrać formę środków finansowych wolnych od publicznego wsparcia.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Kontrola w czasie zawieszenia działalności gospodarczej

Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023 r., autor: Małgorzata ŻujewskaZawieszenie działalności gospodarczej oznacza zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej i osiągania bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. P…

Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023 r., autor: Małgorzata Żujewska
Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej i osiągania bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może jednak m.in. podejmować wszelkie czynności niezbędne do zachowania źródła przychodów, zbywać własne środki trwałe i wyposażenie, przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia czy powołać zarządcę sukcesyjnego. Przedsiębiorca może być także w okresie zawieszenia kontrolowany na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Obowiązki firm w zakresie jednorazowych opakowań z plastiku

Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023 r., autor: Jolanta BiałkowskaOd 1 lipca 2024 r. wieczka i nakrętki z tworzyw sztucznych będą musiały być trwale przymocowane do pojemników z tworzyw sztucznych na napoje. Konieczność osiągnięcia zbiórki b…

Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 30.03.2023 r., autor: Jolanta Białkowska
Od 1 lipca 2024 r. wieczka i nakrętki z tworzyw sztucznych będą musiały być trwale przymocowane do pojemników z tworzyw sztucznych na napoje. Konieczność osiągnięcia zbiórki butelek z tworzyw sztucznych po napojach na poziomie 77% oraz zapewnienia odpowiedniej zawartości surowca wtórnego zacznie obowiązywać od 2025 r.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

“Prawo do naprawy”, czyli kolejne zmiany dla konsumentów

Gazeta Podatkowa nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 r., autor: Marta Stefanowicz – WasilewskaDopiero co Polska implementowała dwie dyrektywy unijne, które znacząco zmieniły prawa konsumenta, a już trwają prace nad kolejną dyrektywą wprowadzającą zmiany w t…

Gazeta Podatkowa nr 38 (2017) z dnia 11.05.2023 r., autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska
Dopiero co Polska implementowała dwie dyrektywy unijne, które znacząco zmieniły prawa konsumenta, a już trwają prace nad kolejną dyrektywą wprowadzającą zmiany w tym zakresie. Chodzi o projekt dyrektywy w sprawie wspólnych zasad promujących naprawę towaru. Celem "Prawa do naprawy" jest ułatwienie konsumentom naprawy, a nie wymiany towarów, i zwiększenie opłacalności naprawy. Większy popyt ma przełożyć się na ożywienie sektora napraw i jednocześnie zachęcić producentów i sprzedawców do rozwijania bardziej zrównoważonych modeli biznesowych.
(czytaj wiecej - www.gofin.pl/firma/)

Okres służby w formacji mundurowej w stażu urlopowym pracownika

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023 r.Funkcjonariusz Służby Więziennej ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego rocznie od drugiego roku służby, natomiast prawo do pierwszego – nabywa z upływem każdego miesiąca służby w wymiarze 1/…

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (576) z dnia 10.03.2023 r.
Funkcjonariusz Służby Więziennej ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego rocznie od drugiego roku służby, natomiast prawo do pierwszego - nabywa z upływem każdego miesiąca służby w wymiarze 1/12 z 26 dni. Przysługuje mu również urlop dodatkowy, jeżeli pełni służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia albo szczególnie uciążliwych, a także gdy osiągnie odpowiedni staż służby. Ich wykorzystanie w całości lub w części albo uzyskanie ekwiwalentu pieniężnego w razie niemożliwości ich zrealizowania w naturze z powodu ustania stosunku pracy nie ma znaczenia dla wymiaru urlopu wypoczynkowego ze stosunku pracy zawartego w tym samym roku kalendarzowym. Nie jest to bowiem urlop wypoczynkowy w rozumieniu Kodeksu pracy.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Umowy na okres próbny na nowych zasadach

Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023 r., autor: Agata BarczewskaKodeks pracy określa rodzaje umów o pracę, wyodrębniając w tym zakresie umowę na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Pierwszą z wymienionych umów nawiązuje s…

Gazeta Podatkowa nr 32 (2011) z dnia 20.04.2023 r., autor: Agata Barczewska
Kodeks pracy określa rodzaje umów o pracę, wyodrębniając w tym zakresie umowę na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Pierwszą z wymienionych umów nawiązuje się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia przy wykonywaniu określonego rodzaju pracy. Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy w istotny sposób zmodyfikuje reguły zawierania tego rodzaju umów.
(czytaj wiecej - https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)