NSA: Bez rekompensaty, jeżeli nie było złej woli wojewody

Prawo nie obliguje sądu do przyznania rekompensaty, nawet jeżeli pracodawca w wyniku przewlekłych postępowań nie może wywiązać się z umowy i musi spłacać kary umowne. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjne…

Prawo nie obliguje sądu do przyznania rekompensaty, nawet jeżeli pracodawca w wyniku przewlekłych postępowań nie może wywiązać się z umowy i musi spłacać kary umowne. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.