MF i MZ o podnoszeniu akcyzy i cen papierosów: Jedne z najskuteczniejszych środków ograniczania używania tytoniu

Forum Akcyzowe wcale nie zwolniło tempa. Grupy robocze FA obecnie pracują nad ostatecznym brzmieniem rekomendacji dla Ministerstwa Finansów, w zakresie zmian w podatku akcyzowym. Przy okazji prac nie brakuje kontrowers…

Forum Akcyzowe wcale nie zwolniło tempa. Grupy robocze FA obecnie pracują nad ostatecznym brzmieniem rekomendacji dla Ministerstwa Finansów, w zakresie zmian w podatku akcyzowym. Przy okazji prac nie brakuje kontrowersji i krytyki ze strony przedstawicieli branży, zwłaszcza w aspekcie wzrostu akcyzy i ceny tanich papierosów - bez równoczesnej podwyżki podatku na te droższe. Pytane o wyższą akcyzę, zarówno Ministerstwo Finansów jak i Ministerstwo Zdrowia – rekomendują podwyżkę akcyzy i cen wyrobów tytoniowych, jako lekarstwo na kondycję zdrowotną Polaków.

Forum Akcyzowe już działa. Postulaty branży i wsparcie dla MF w negocjacjach z KE

Z początkiem wakacji w resorcie finansów ruszyły prace zespołów roboczych w ramach Forum Akcyzowego. Działania wyłonionych spośród czterech 10-osobowych grup eksperckich, mają pomóc Ministerstwu Finansów rozwiązać prob…

Z początkiem wakacji w resorcie finansów ruszyły prace zespołów roboczych w ramach Forum Akcyzowego. Działania wyłonionych spośród czterech 10-osobowych grup eksperckich, mają pomóc Ministerstwu Finansów rozwiązać problemy dotyczące systemu podatku akcyzowego, w zakresie funkcjonowania rynku wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz wyrobów nowatorskich. Choć nie będą one wiążące dla MF, przyjmą formę rekomendacji, a te zostaną przekute na nowe rozwiązania prawne. Co już wiemy o pracach.

Pracodawca nie płaci minimalnej stawki godzinowej? PIP przeprowadzi kontrolę

Minimalna stawka godzinowa z zasady nie obejmuje osób prowadzących własną działalność oraz zatrudnionych w oparciu o umowę o dzieło. Jednak od 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa na umowie zleceniu i umowie…

Minimalna stawka godzinowa z zasady nie obejmuje osób prowadzących własną działalność oraz zatrudnionych w oparciu o umowę o dzieło. Jednak od 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa na umowie zleceniu i umowie o świadczeniu usług. Kwota ta waloryzowana jest co roku, a w 2021 roku wynosi 18,30 zł brutto. Co jednak jeśli pracodawca nie respektuje przepisów prawa i stosuje w umowach mniejszą niż obowiązujące w danym roku minimum.

Co grozi za brak obecności podczas kontroli zwolnienia lekarskiego

ZUS lub pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników może przeprowadzić kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich L4 przez pracownika. Chodzi o to by sprawdzić, czy chory nie wykorzystuje zwolnienia lekarski…

ZUS lub pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników może przeprowadzić kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich L4 przez pracownika. Chodzi o to by sprawdzić, czy chory nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem i czy przestrzega zakazu nie wykonywania pracy zarobkowej. Kontrola obejmuje również ustalenie czy sam dokument nie został sfałszowany.