W firmach powiązanych sumuje się stany zatrudnienia

Jeśli jeden ze wspólników spółki został zarządcą sukcesyjnym firmy, którą prowadziła jego zmarła matka, i mają one takie same numery PKD, to wówczas stanowią przedsiębiorstwa powiązane.

Jeśli jeden ze wspólników spółki został zarządcą sukcesyjnym firmy, którą prowadziła jego zmarła matka, i mają one takie same numery PKD, to wówczas stanowią przedsiębiorstwa powiązane.

Zmiany w urzędach pracy. Mniej biurokracji, więcej urzędników z szansą na dodatek motywacyjny

Osoba chcąca skorzystać z usług pośredniaka nie będzie musiała się zgłaszać do urzędu w miejscu zameldowania. Zniesiony będzie też obowiązek tworzenia dla każdego bezrobotnego indywidualnego planu działania.

Osoba chcąca skorzystać z usług pośredniaka nie będzie musiała się zgłaszać do urzędu w miejscu zameldowania. Zniesiony będzie też obowiązek tworzenia dla każdego bezrobotnego indywidualnego planu działania.

Bardzo mało świadczeń wyrównawczych dla opiekunów

Niecałe 6 tys. matek na wcześniejszej emeryturze otrzymuje dodatkowe wsparcie do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Wcześniejsze szacunki wskazywały, że może ich być nawet 25,3 tys.

Niecałe 6 tys. matek na wcześniejszej emeryturze otrzymuje dodatkowe wsparcie do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Wcześniejsze szacunki wskazywały, że może ich być nawet 25,3 tys.

Pracownik walczący na wojnie poza stanem zatrudnienia

Jeśli pracownik ukraińskiej firmy będącej podmiotem powiązanym z polskim przedsiębiorstwem został zmobilizowany i czynnie uczestniczy w wojnie, nie powinien być wliczany do personelu przy ustalaniu ich stanu zatrudnien…

Jeśli pracownik ukraińskiej firmy będącej podmiotem powiązanym z polskim przedsiębiorstwem został zmobilizowany i czynnie uczestniczy w wojnie, nie powinien być wliczany do personelu przy ustalaniu ich stanu zatrudnienia.

Dorabiający emeryt nie dostanie dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego

Jeśli były pracownik firmy, w której działa zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), ma płatne zajęcie na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie może otrzymać dofinansowania z jego pieniędzy do wyja…

Jeśli były pracownik firmy, w której działa zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), ma płatne zajęcie na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie może otrzymać dofinansowania z jego pieniędzy do wyjazdu na turnus.

Firma organizująca imprezy integracyjne udzieli ulgi na PFRON

Gdy pracodawca organizuje imprezy okolicznościowe za pośrednictwem swoich pracowników oraz zleceniobiorców, jest to usługa własna uprawniająca do wystawienia klientom informacji o wysokości ulgi we wpłacie na Państwowy…

Gdy pracodawca organizuje imprezy okolicznościowe za pośrednictwem swoich pracowników oraz zleceniobiorców, jest to usługa własna uprawniająca do wystawienia klientom informacji o wysokości ulgi we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Gdy korzysta w tym celu z podwykonawców, nie będzie miał takiego prawa.

450 zł miesięcznie na uczestnika warsztatów terapii zajęciowej

1 lutego br. zacznie się kolejna edycja programu „Zajęcia klubowe w warsztatach terapii zajęciowej (WTZ)”. Będzie w niej obowiązywać taka sama kwota dofinansowania jak w 2020 r., czyli 450 zł na jedną osobę niepełnospr…

1 lutego br. zacznie się kolejna edycja programu „Zajęcia klubowe w warsztatach terapii zajęciowej (WTZ)”. Będzie w niej obowiązywać taka sama kwota dofinansowania jak w 2020 r., czyli 450 zł na jedną osobę niepełnosprawną.