Nielegalny pobyt lub nielegalne zatrudnienie cudzoziemca wymaga rozwiązania stosunku pracy

Spółka XDZ sp. z o.o., polskie przedsiębiorstwo działające w branży IT, od kilku lat zatrudnia informatyka Maksima, obywatela Mołdawii. Podczas audytu dokumentów pracowniczych spółka zorientowała się, że zezwolenie na …

Spółka XDZ sp. z o.o., polskie przedsiębiorstwo działające w branży IT, od kilku lat zatrudnia informatyka Maksima, obywatela Mołdawii. Podczas audytu dokumentów pracowniczych spółka zorientowała się, że zezwolenie na pracę, które spółka uzyskała dla pana Maksima, wygasło kilka miesięcy temu. Jakie kroki powinien podjąć w takim przypadku pracodawca?