Przyspieszenie procedur obowiązujących obcokrajowców – czy tym razem się uda? [FELIETON]

Cudzoziemcy stanowią uzupełnienie kadrowe w wielu branżach, jednak przepisy ich dotyczące wciąż są pełne luk i niejasności, które wymagają poprawy. W chwili oddania niniejszego artykułu do druku projekt zmiany ustawy o…

Cudzoziemcy stanowią uzupełnienie kadrowe w wielu branżach, jednak przepisy ich dotyczące wciąż są pełne luk i niejasności, które wymagają poprawy. W chwili oddania niniejszego artykułu do druku projekt zmiany ustawy o cudzoziemcach trafił już do Sejmu. Niektóre omawiane rozwiązania mogą więc jeszcze ulec zmianie w wyniku prac komisji sejmowych.