O czym należy pamiętać przy korzystaniu z procedury Import One Stop Shop

Przedsiębiorcy dokonujący SOTI powinni wziąć pod uwagę miejsce dopuszczenia towarów do obrotu w UE (państwo importu) oraz miejsce ich przeznaczenia. Od tego bowiem zależy sposób rozliczenia VAT z tytułu takich transakc…

Przedsiębiorcy dokonujący SOTI powinni wziąć pod uwagę miejsce dopuszczenia towarów do obrotu w UE (państwo importu) oraz miejsce ich przeznaczenia. Od tego bowiem zależy sposób rozliczenia VAT z tytułu takich transakcji.