Rząd za odprawami dla górników wygaszanych kopalń

Rząd przyjął projekt ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która wdraża część postanowień umowy społecznej o wygaszeniu kopalń węgla energetycznego do 2049 r. Umowa została podpisana w maju pomiędzy rząde…

Rząd przyjął projekt ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która wdraża część postanowień umowy społecznej o wygaszeniu kopalń węgla energetycznego do 2049 r. Umowa została podpisana w maju pomiędzy rządem a górniczymi związkami zawodowymi – zakłada ona mechanizm dopłat do działalności kopalń węgla kamiennego, ich stopniowe wygaszanie do 2049 roku oraz osłony dla odchodzących górników i pracowników zakładów przeróbki węgla, którzy nie będą w stanie znaleźć pracy w innej kopalni. Przewidziane w umowie instrumenty wsparcia, zwłaszcza dopłaty, są teraz negocjowane między rządem a Brukselą.