Obowiązkowe mediacje z zakresu prawa pracy to krok w dobrym kierunku

Rząd przedstawił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców, który obejmuje zmiany kodeksu postępowania cywilnego dotyczące spraw z zakresu p…

Rząd przedstawił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców, który obejmuje zmiany kodeksu postępowania cywilnego dotyczące spraw z zakresu prawa pracy.