Legislacyjny błąd, który wymaga natychmiastowej poprawy

Przepis został tak napisany, że aktualnie nakłada obowiązek opłacania minimalnego podatku dochodowego od całości przychodów ‒ również tych, które są objęte cenami zatwierdzanymi lub regulowanymi urzędowo. Autorem artyk…

Przepis został tak napisany, że aktualnie nakłada obowiązek opłacania minimalnego podatku dochodowego od całości przychodów ‒ również tych, które są objęte cenami zatwierdzanymi lub regulowanymi urzędowo. Autorem artykułu jest dr Grzegorz Matysek, doradca podatkowy w DORADCA Sp. z o.o. w Lublinie.