Przekazanie 1,5 proc. podatku a dane pracownika. Na jakich zasadach można je udostępnić załodze? [PORADNIA KADROWA]

Jestem pracownikiem kadr w dużym zakładzie pracy posiadającym oddziały na terenie całego kraju. Z jednego z oddziałów otrzymaliśmy prośbę z fundacji o udostępnienie wszystkim pracownikom zakładu informacji o możliwości…

Jestem pracownikiem kadr w dużym zakładzie pracy posiadającym oddziały na terenie całego kraju. Z jednego z oddziałów otrzymaliśmy prośbę z fundacji o udostępnienie wszystkim pracownikom zakładu informacji o możliwości przekazania 1,5 proc. podatku na rzecz chorej pracownicy tego oddziału.