Jaki sąd powinien rozstrzygać w sprawach ZUS

Jakiś czas temu pojawiła się koncepcja, żeby sprawy ubezpieczeniowe przenieść z sądów powszechnych do administracyjnych. Spotkało się to ze sprzeciwem środowiska sędziowskiego, bo taka zmiana oznaczałaby rewolucję – są…

Jakiś czas temu pojawiła się koncepcja, żeby sprawy ubezpieczeniowe przenieść z sądów powszechnych do administracyjnych. Spotkało się to ze sprzeciwem środowiska sędziowskiego, bo taka zmiana oznaczałaby rewolucję – sądy administracyjne zostałyby zasypane setkami dodatkowych spraw, wymagałoby to zmiany wielu przepisów, stworzenia infrastruktury, zatrudnienia sędziów itp. Mało jest natomiast argumentów merytorycznych. Tymczasem rozstrzyganie spraw ubezpieczeniowych przez sądy pracy zamiast przez sądy administracyjne od początku było pozbawione większej logiki.