Pracownik na zwolnieniu nie otrzyma dodatku wyrównawczego

Przysługuje on przez sześć miesięcy osobie, której wypowiedzeniem zmieniającym obniżono wynagrodzenie. Przepadnie, jeśli w tym czasie zatrudniony jest niezdolny do pracy.

Przysługuje on przez sześć miesięcy osobie, której wypowiedzeniem zmieniającym obniżono wynagrodzenie. Przepadnie, jeśli w tym czasie zatrudniony jest niezdolny do pracy.