Sama choroba zawodowa wystarcza do odszkodowania

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej przysługuje także wtedy, gdy zmarły rencista nie otrzymywał świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, ale organy sanitarne stwierdziły, że jego zgon był spowodowany c…

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej przysługuje także wtedy, gdy zmarły rencista nie otrzymywał świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, ale organy sanitarne stwierdziły, że jego zgon był spowodowany chorobą zawodową – uznał SN.

Żądanie unieważnienia regulaminu funduszu socjalnego nie przejdzie w sądzie

Związek zawodowy nie ma prawnych możliwości uchylenia już wprowadzonego przez pracodawcę regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nawet gdy związki w toku negocjacji nad jego projektem nie uzgodniły wspóln…

Związek zawodowy nie ma prawnych możliwości uchylenia już wprowadzonego przez pracodawcę regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nawet gdy związki w toku negocjacji nad jego projektem nie uzgodniły wspólnego stanowiska – wynika z wyroku Sądu Najwyższego.