Zbliża się reforma ordynacji podatkowej

Potwierdzają się nasze ubiegłoroczne doniesienia o planach resortu finansów na kompleksową nowelizację ordynacji podatkowej.

Potwierdzają się nasze ubiegłoroczne doniesienia o planach resortu finansów na kompleksową nowelizację ordynacji podatkowej.

Kajzerki ze sklepu z 0-proc. VAT

Sprzedaż gotowej do spożycia kanapki nie jest usługą gastronomiczną, ale zwykłą dostawą żywności, która zgodnie z przepisami tarczy antyinflacyjnej jest opodatkowana zerową stawką daniny – wyjaśnił dyrektor Krajowej In…

Sprzedaż gotowej do spożycia kanapki nie jest usługą gastronomiczną, ale zwykłą dostawą żywności, która zgodnie z przepisami tarczy antyinflacyjnej jest opodatkowana zerową stawką daniny – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w zmienionej wiążącej informacji stawkowej.

Elektronizacja akcyzy przebiega powoli

Znamy pierwsze statystyki dotyczące elektronizacji rozliczeń akcyzowych. Z jednej strony liczby nie są imponujące, z drugiej brakuje odniesienia (porównania) oraz świadomości nowych obowiązków u samych przedsiębiorców….

Znamy pierwsze statystyki dotyczące elektronizacji rozliczeń akcyzowych. Z jednej strony liczby nie są imponujące, z drugiej brakuje odniesienia (porównania) oraz świadomości nowych obowiązków u samych przedsiębiorców.

Internetowy handel pod ścisłym nadzorem fiskusa

Od 1 stycznia 2024 r. dostawcy usług płatniczych, czyli m.in. banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, będą musieli prowadzić kwartalne ewidencje, w których znajdą się najważniejsze informacje o odbiorcach …

Od 1 stycznia 2024 r. dostawcy usług płatniczych, czyli m.in. banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, będą musieli prowadzić kwartalne ewidencje, w których znajdą się najważniejsze informacje o odbiorcach transgranicznych przelewów.

Airbnb musi potrącać podatek i informować fiskusa

Przepisy, które nakazują platformie pośredniczącej w krótkoterminowym najmie, aby przekazywała skarbówce informacje o najemcach i wpłacała zryczałtowany podatek pobrany u źródła, są zgodne z prawem unijnym – orzekł Try…

Przepisy, które nakazują platformie pośredniczącej w krótkoterminowym najmie, aby przekazywała skarbówce informacje o najemcach i wpłacała zryczałtowany podatek pobrany u źródła, są zgodne z prawem unijnym – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

Termin uchwały o podziale zysku wpłynie na stawkę podatku

Ostatnia nowelizacja ustawy o CIT może znacząco wpłynąć na stawkę ryczałtu od dochodu, który zapłaci spółka podejmująca uchwałę o wypłacie dywidendy lub zaliczki na jej poczet. Dla części podmiotów będzie to zmiana na …

Ostatnia nowelizacja ustawy o CIT może znacząco wpłynąć na stawkę ryczałtu od dochodu, który zapłaci spółka podejmująca uchwałę o wypłacie dywidendy lub zaliczki na jej poczet. Dla części podmiotów będzie to zmiana na niekorzyść, ale niektóre na tym zyskają.

Spadkobierca nie zawsze musi zwrócić ulgę

Kto przerwie termomodernizację budynku mieszkalnego, nie musi zwracać kwot, które spadkodawca odliczył za życia – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Kto przerwie termomodernizację budynku mieszkalnego, nie musi zwracać kwot, które spadkodawca odliczył za życia – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Umorzenie zobowiązania jest przychodem

Jeśli nominalna wartość wierzytelności zostanie przekonwertowana na warte mniej udziały w podwyższonym kapitale zakładowym dłużnika, to różnica będzie dla dłużnika przychodem – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Jeśli nominalna wartość wierzytelności zostanie przekonwertowana na warte mniej udziały w podwyższonym kapitale zakładowym dłużnika, to różnica będzie dla dłużnika przychodem – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Legislacyjne zamieszanie w podatku u źródła

Przedsiębiorcy, którzy wypłacają zagranicznym podmiotom powiązanym ponad 2 mln zł rocznie za użytkowanie urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, nie muszą w ogóle stosować tzw. mechanizmu pay and refund

Przedsiębiorcy, którzy wypłacają zagranicznym podmiotom powiązanym ponad 2 mln zł rocznie za użytkowanie urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, nie muszą w ogóle stosować tzw. mechanizmu pay and refund