Airbnb musi potrącać podatek i informować fiskusa

Przepisy, które nakazują platformie pośredniczącej w krótkoterminowym najmie, aby przekazywała skarbówce informacje o najemcach i wpłacała zryczałtowany podatek pobrany u źródła, są zgodne z prawem unijnym – orzekł Try…

Przepisy, które nakazują platformie pośredniczącej w krótkoterminowym najmie, aby przekazywała skarbówce informacje o najemcach i wpłacała zryczałtowany podatek pobrany u źródła, są zgodne z prawem unijnym – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

Termin uchwały o podziale zysku wpłynie na stawkę podatku

Ostatnia nowelizacja ustawy o CIT może znacząco wpłynąć na stawkę ryczałtu od dochodu, który zapłaci spółka podejmująca uchwałę o wypłacie dywidendy lub zaliczki na jej poczet. Dla części podmiotów będzie to zmiana na …

Ostatnia nowelizacja ustawy o CIT może znacząco wpłynąć na stawkę ryczałtu od dochodu, który zapłaci spółka podejmująca uchwałę o wypłacie dywidendy lub zaliczki na jej poczet. Dla części podmiotów będzie to zmiana na niekorzyść, ale niektóre na tym zyskają.

Spadkobierca nie zawsze musi zwrócić ulgę

Kto przerwie termomodernizację budynku mieszkalnego, nie musi zwracać kwot, które spadkodawca odliczył za życia – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Kto przerwie termomodernizację budynku mieszkalnego, nie musi zwracać kwot, które spadkodawca odliczył za życia – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Umorzenie zobowiązania jest przychodem

Jeśli nominalna wartość wierzytelności zostanie przekonwertowana na warte mniej udziały w podwyższonym kapitale zakładowym dłużnika, to różnica będzie dla dłużnika przychodem – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Jeśli nominalna wartość wierzytelności zostanie przekonwertowana na warte mniej udziały w podwyższonym kapitale zakładowym dłużnika, to różnica będzie dla dłużnika przychodem – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Transport dla Ukraińców. Darmowy, ale z VAT

Przewoźnik kolejowy, który umożliwił bezpłatne przejazdy pociągami obywatelom Ukrainy, świadczył w ten sposób nieodpłatną usługę niezwiązaną z prowadzoną działalnością gospodarczą. Powinien więc zapłacić VAT z tego tyt…

Przewoźnik kolejowy, który umożliwił bezpłatne przejazdy pociągami obywatelom Ukrainy, świadczył w ten sposób nieodpłatną usługę niezwiązaną z prowadzoną działalnością gospodarczą. Powinien więc zapłacić VAT z tego tytułu, ale ma też prawo do odliczenia podatku naliczonego – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Nieskuteczny wybór estońskiego CIT – jak to naprawić?

Spółka, która w dniu składania zawiadomienia ZAW-RD nie spełniała wszystkich warunków do opodatkowania ryczałtem, nie musi czekać trzech lat, by ponownie złożyć zawiadomienie o wyborze podatku – potwierdził dyrektor Kr…

Spółka, która w dniu składania zawiadomienia ZAW-RD nie spełniała wszystkich warunków do opodatkowania ryczałtem, nie musi czekać trzech lat, by ponownie złożyć zawiadomienie o wyborze podatku – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Estoński CIT owiany tajemnicą. Podatnicy pytają o wydatki, fiskus odmawia odpowiedzi

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawia odpowiedzi na pytania w sprawie wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą innych niż samochodowe, a w najlepszym przypadku każe na nie długo czekać – twierdzą eks…

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawia odpowiedzi na pytania w sprawie wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą innych niż samochodowe, a w najlepszym przypadku każe na nie długo czekać – twierdzą eksperci.

Świadczenie gwarancyjne może być podatkowym kosztem

Przedsiębiorca, który nie naprawił wadliwego towaru, tylko wypłacił kontrahentowi świadczenie zastępcze na podstawie umowy gwarancyjnej, może zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodu – wynika z wyroku NSA.

Przedsiębiorca, który nie naprawił wadliwego towaru, tylko wypłacił kontrahentowi świadczenie zastępcze na podstawie umowy gwarancyjnej, może zaliczyć taki wydatek do kosztów uzyskania przychodu – wynika z wyroku NSA.

Zwolnienia holdingowe odroczone „tylnymi drzwiami”

Spółki holdingowe dopiero w 2023 r. nie zapłacą podatku od otrzymanej dywidendy oraz od dochodów ze zbycia udziałów w spółce zależnej. Od przyszłego roku zwolnienie będzie jeszcze później – w 2024 r., choć i ta data ni…

Spółki holdingowe dopiero w 2023 r. nie zapłacą podatku od otrzymanej dywidendy oraz od dochodów ze zbycia udziałów w spółce zależnej. Od przyszłego roku zwolnienie będzie jeszcze później – w 2024 r., choć i ta data nie jest pewna