Jak ująć amortyzację środków trwałych nabytych w związku z pandemią

Nabyte rzeczowe składniki majątku, w tym także służące do wytworzenia towarów przeznaczonych na walkę z COVID-19, zostały zaklasyfikowane do środków trwałych. Jak księgować od nich odpisy amortyzacyjne? Czy w opisanej …

Nabyte rzeczowe składniki majątku, w tym także służące do wytworzenia towarów przeznaczonych na walkę z COVID-19, zostały zaklasyfikowane do środków trwałych. Jak księgować od nich odpisy amortyzacyjne? Czy w opisanej sytuacji obowiązują jakieś specjalne procedury? Czy przepisy podatkowe uwzględniają preferencje w zakresie amortyzacji środków trwałych nabytych w związku z zagrożeniem epidemicznym?