W jakiej wysokości przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów diety z tytułu swoich wyjazdów służbowych

Osoba fizyczna prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów (PKD 49.41.Z). Przedsiębiorca ten świadczy na ternie UE usługi transportowe, wykorzystując samochody ciężarowe. Podat…

Osoba fizyczna prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów (PKD 49.41.Z). Przedsiębiorca ten świadczy na ternie UE usługi transportowe, wykorzystując samochody ciężarowe. Podatek dochodowy rozlicza na zasadach ogólnych, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Przedsiębiorca wykonuje usługi transportowe osobiście jako właściciel – kierowca, a także przez zatrudnionych kierowców. Osobiste wyjazdy przedsiębiorcy (jako kierowcy) są wyjazdami służbowymi, które wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu realizacji przyjętego zlecenia na wykonanie usługi transportowej. Przedsiębiorca zalicza do kosztów uzyskania przychodu wartość diet z tytułu ww. podróży służbowych, w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom. Diety naliczone są na podstawie prowadzonej ewidencji dla każdego wyjazdu z określonymi datami i godzinami rozpoczęcia wyjazdu, przekraczania poszczególnych granic oraz zakończenia wyjazdu. Czy przedsiębiorca prawidłowo rozlicza swoje podróże służbowe w kosztach uzyskania przychodów?

Jak rozliczyć w PIT i VAT zakup przez przedsiębiorcę eleganckiej odzieży dla siebie

Pan Andrzej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego. Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) świadczy wyłącznie usługi opodatkowane VAT. Współpraca z klientami, którą podejmuje pan Andrzej, wymag…

Pan Andrzej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego. Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) świadczy wyłącznie usługi opodatkowane VAT. Współpraca z klientami, którą podejmuje pan Andrzej, wymaga od niego nienagannej prezencji wpływającej na postrzeganie jego osoby, a co za tym idzie, rozpoznawalność jego działalności gospodarczej. Z tego względu przedsiębiorca 17 października 2022 r. zakupił markowy garnitur, koszulę i buty. Marynarka oraz spodnie – jako wierzchnie części ubioru – są na stałe opatrzone monogramami w postaci inicjałów identyfikujących zarówno firmę pana Andrzeja, jak i jego samego. Łączna wartość zakupów wyniosła 13 530 zł, w tym: kwota netto 11 000 zł i VAT 2530 zł. Zakupy zostały udokumentowane (wyłącznie) fakturami wystawionymi 17 października 2022 r. na firmę prowadzoną przez pana Andrzeja. Tego samego dnia zostały one otrzymane przez przedsiębiorcę i opłacone jego kartą firmową. Pan Andrzej rozlicza PIT na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. Przedsiębiorca opłaca VAT i zaliczki na PIT na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Czy pan Andrzej może rozliczyć zakup garnituru, koszuli i butów w PIT i VAT?

Jaki VAT i CIT przy sprzedaży zregenerowanych części zamiennych do samochodów

Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) w ramach prowadzonej działalności m.in. nabywa używane części do pojazdów samochodowych, w tym rozruszniki i alternatory, dokonuje ich regeneracji, a następnie sprzedaje je kliento…

Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) w ramach prowadzonej działalności m.in. nabywa używane części do pojazdów samochodowych, w tym rozruszniki i alternatory, dokonuje ich regeneracji, a następnie sprzedaje je klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym. Spółka nie dokonuje sprzedaży na zasadzie marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT. Przedmiotowe części samochodowe (tj. alternatory i rozruszniki) są klasyfikowane w Nomenklaturze scalonej (CN) pod symbolem 8708. Y rozlicza VAT i zaliczki na CIT na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy, a właściwa dla niej jest stawka CIT w wysokości 19 proc. Spółka 26 września 2022 r. sprzedała niepowiązanej firmie X alternator po regeneracji za kwotę brutto 246 zł. Sprzedaż została udokumentowana fakturą z 26 września 2022 r. na kwotę netto 200 zł + VAT 46 zł. Jak spółka powinna rozliczyć sprzedaż tego zregenerowanego alternatora w VAT i CIT?

Jaki PIT i VAT przy umowie zleceniu na niską kwotę (WEEKEND)

Usługa została wykonana 18 lipca 2022 r. i tego samego dnia pani Agata otrzymała wynagrodzenie gotówką. Zleceniobiorczyni nie jest pracownicą spółki X, a między panią Agatą a zleceniodawcą nie zachodzą powiązania w roz…

Usługa została wykonana 18 lipca 2022 r. i tego samego dnia pani Agata otrzymała wynagrodzenie gotówką. Zleceniobiorczyni nie jest pracownicą spółki X, a między panią Agatą a zleceniodawcą nie zachodzą powiązania w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Jak pani Agata powinna rozliczyć PIT i VAT od tej umowy zlecenia, a jakie obowiązki podatkowe ciążą na spółce X jako płatniku?

Firma transportowa nabyła usługi spedycyjne od członka zarządu. Jak prawidłowo rozliczyć VAT i CIT?

Nasze biuro rachunkowe rozlicza Y sp. z o.o., która jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Nasz klient świadczy usługi transportowe (krajowy i międzynarodowy przewóz towarów środkami transportu samochodowego). J…

Nasze biuro rachunkowe rozlicza Y sp. z o.o., która jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Nasz klient świadczy usługi transportowe (krajowy i międzynarodowy przewóz towarów środkami transportu samochodowego). Jeden z członków trzyosobowego zarządu spółki Y prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w zakresie usług spedycyjnych i jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w zakresie świadczenia tych usług. Spółka Y i członek zarządu podpisali 20 czerwca 2022 r. umowę o współpracy w zakresie świadczenia usług spedycyjnych, które członek zarządu – jako odrębna firma – będzie wykonywać osobiście albo przy pomocy zatrudnionych pracowników.

Czy firma może odliczyć VAT z faktury za wynajem mieszkania

Spółka z o.o. wynajmuje od przedsiębiorcy lokal mieszkalny, który następnie podnajmuje swoim pracownikom na ich potrzeby osobiste. Czynsz najmu wynosi 2000 zł netto miesięcznie plus należny VAT, a termin płatności czyn…

Spółka z o.o. wynajmuje od przedsiębiorcy lokal mieszkalny, który następnie podnajmuje swoim pracownikom na ich potrzeby osobiste. Czynsz najmu wynosi 2000 zł netto miesięcznie plus należny VAT, a termin płatności czynszu przypada na 10. dzień kolejnego miesiąca. Zgodnie z umową najmu spółka samodzielnie podpisała umowy z dostawcami mediów (prąd, woda/ścieki, gaz). Spółka obciąża pracowników całością ponoszonych kosztów, tj. czynszu plus koszty mediów (które samodzielnie nabywa spółka). Umowa przewiduje miesięczne okresy rozliczeniowe oraz refakturę mediów, takich jak: prąd, woda/ścieki oraz gaz na pracownika. Podnajem ma być dokumentowany fakturą wystawianą na rzecz pracownika. Przedsiębiorca wynajmujący lokal wystawił dla spółki fakturę na kwotę 2460 zł brutto, w tym VAT: 460 zł. Jak spółka powinna rozliczyć w VAT otrzymaną fakturę?

Jaki VAT i PIT przy użyczeniu budynku synowi na potrzeby prowadzonej firmy

Samo zawarcie umowy użyczenia nie generuje podatku naliczonego do odliczenia u przedsiębiorczyni, nawet jeżeli w związku z zawarciem tej umowy poniosłaby ona jakieś wydatki i otrzymała faktury.

Samo zawarcie umowy użyczenia nie generuje podatku naliczonego do odliczenia u przedsiębiorczyni, nawet jeżeli w związku z zawarciem tej umowy poniosłaby ona jakieś wydatki i otrzymała faktury.

Jak rozliczyć w VAT i PIT elektroniczną fakturę otrzymaną na przełomie miesięcy

Podatnik nie ma obowiązku składać deklaracji zaliczkowej, powinien jednak przy obliczaniu zaliczki za listopad 2021 r. i przy składaniu zeznania PIT-36L za 2021 r. uwzględnić po stronie kosztów uzyskania przychodów wyd…

Podatnik nie ma obowiązku składać deklaracji zaliczkowej, powinien jednak przy obliczaniu zaliczki za listopad 2021 r. i przy składaniu zeznania PIT-36L za 2021 r. uwzględnić po stronie kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na nabycie usługi informatycznej w wysokości 1000 zł.

Jaki VAT i PIT przy międzynarodowej spedycji towarów przez podwykonawcę na zlecenie polskiego spedytora

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny i podatnik VAT UE) świadczy usługi drogowego transportu towarów taborem samochodowym. Wykonał 12 listopada 2021 r. usługę transportu towarów z Ukrainy do Polski (w związku z importem…

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny i podatnik VAT UE) świadczy usługi drogowego transportu towarów taborem samochodowym. Wykonał 12 listopada 2021 r. usługę transportu towarów z Ukrainy do Polski (w związku z importem towarów) na zlecenie polskiego spedytora (podatnik VAT czynny i podatnik VAT UE) jako jego podwykonawca.