Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć w VAT i PIT wynagrodzenie za naukę gry w szachy

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) od kilku lat prowadzi działalność gospodarczą obejmującą m.in. usługi w zakresie edukacji (kod PKD 85.59.B, tj. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane)…

Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) od kilku lat prowadzi działalność gospodarczą obejmującą m.in. usługi w zakresie edukacji (kod PKD 85.59.B, tj. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane). Przedsiębiorca nie jest jednostką objętą systemem oświaty, nie ma też wykształcenia pedagogicznego, lecz wyższe ekonomiczne. Ma on natomiast uprawnienia trenera szachowego, gdyż ukończył kurs zorganizowany przez Polski Związek Szachowy, zakończony egzaminem.

Czy wydatki na szkolenia dla współpracowników mogą być kosztami uzyskania przychodów

Świadcząca usługi informatyczne spółka z o.o. korzysta z usług podwykonawców, tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wykonujących pracę na podstawie umów o współpracę. Tacy współpracownicy są przeds…

Świadcząca usługi informatyczne spółka z o.o. korzysta z usług podwykonawców, tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wykonujących pracę na podstawie umów o współpracę. Tacy współpracownicy są przedsiębiorcami, a zarazem stałym elementem całego zespołu spółki i uczestniczą w projektach przez nią realizowanych na podobnych zasadach jak pracownicy. Jednocześnie współpracownicy nie są klientami spółki. Czy koszty szkoleń organizowanych dla współpracowników będą stanowić dla spółki koszty uzyskania przychodów?

W jakiej wysokości przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów diety z tytułu swoich wyjazdów służbowych

Osoba fizyczna prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów (PKD 49.41.Z). Przedsiębiorca ten świadczy na ternie UE usługi transportowe, wykorzystując samochody ciężarowe. Podat…

Osoba fizyczna prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego towarów (PKD 49.41.Z). Przedsiębiorca ten świadczy na ternie UE usługi transportowe, wykorzystując samochody ciężarowe. Podatek dochodowy rozlicza na zasadach ogólnych, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Przedsiębiorca wykonuje usługi transportowe osobiście jako właściciel – kierowca, a także przez zatrudnionych kierowców. Osobiste wyjazdy przedsiębiorcy (jako kierowcy) są wyjazdami służbowymi, które wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu realizacji przyjętego zlecenia na wykonanie usługi transportowej. Przedsiębiorca zalicza do kosztów uzyskania przychodu wartość diet z tytułu ww. podróży służbowych, w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom. Diety naliczone są na podstawie prowadzonej ewidencji dla każdego wyjazdu z określonymi datami i godzinami rozpoczęcia wyjazdu, przekraczania poszczególnych granic oraz zakończenia wyjazdu. Czy przedsiębiorca prawidłowo rozlicza swoje podróże służbowe w kosztach uzyskania przychodów?

Jak rozliczyć w PIT i VAT zakup przez przedsiębiorcę eleganckiej odzieży dla siebie

Pan Andrzej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego. Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) świadczy wyłącznie usługi opodatkowane VAT. Współpraca z klientami, którą podejmuje pan Andrzej, wymag…

Pan Andrzej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego. Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) świadczy wyłącznie usługi opodatkowane VAT. Współpraca z klientami, którą podejmuje pan Andrzej, wymaga od niego nienagannej prezencji wpływającej na postrzeganie jego osoby, a co za tym idzie, rozpoznawalność jego działalności gospodarczej. Z tego względu przedsiębiorca 17 października 2022 r. zakupił markowy garnitur, koszulę i buty. Marynarka oraz spodnie – jako wierzchnie części ubioru – są na stałe opatrzone monogramami w postaci inicjałów identyfikujących zarówno firmę pana Andrzeja, jak i jego samego. Łączna wartość zakupów wyniosła 13 530 zł, w tym: kwota netto 11 000 zł i VAT 2530 zł. Zakupy zostały udokumentowane (wyłącznie) fakturami wystawionymi 17 października 2022 r. na firmę prowadzoną przez pana Andrzeja. Tego samego dnia zostały one otrzymane przez przedsiębiorcę i opłacone jego kartą firmową. Pan Andrzej rozlicza PIT na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. Przedsiębiorca opłaca VAT i zaliczki na PIT na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Czy pan Andrzej może rozliczyć zakup garnituru, koszuli i butów w PIT i VAT?

Jaki VAT i CIT przy sprzedaży zregenerowanych części zamiennych do samochodów

Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) w ramach prowadzonej działalności m.in. nabywa używane części do pojazdów samochodowych, w tym rozruszniki i alternatory, dokonuje ich regeneracji, a następnie sprzedaje je kliento…

Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) w ramach prowadzonej działalności m.in. nabywa używane części do pojazdów samochodowych, w tym rozruszniki i alternatory, dokonuje ich regeneracji, a następnie sprzedaje je klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym. Spółka nie dokonuje sprzedaży na zasadzie marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT. Przedmiotowe części samochodowe (tj. alternatory i rozruszniki) są klasyfikowane w Nomenklaturze scalonej (CN) pod symbolem 8708. Y rozlicza VAT i zaliczki na CIT na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy, a właściwa dla niej jest stawka CIT w wysokości 19 proc. Spółka 26 września 2022 r. sprzedała niepowiązanej firmie X alternator po regeneracji za kwotę brutto 246 zł. Sprzedaż została udokumentowana fakturą z 26 września 2022 r. na kwotę netto 200 zł + VAT 46 zł. Jak spółka powinna rozliczyć sprzedaż tego zregenerowanego alternatora w VAT i CIT?

Jaki PIT i VAT przy umowie zleceniu na niską kwotę (WEEKEND)

Usługa została wykonana 18 lipca 2022 r. i tego samego dnia pani Agata otrzymała wynagrodzenie gotówką. Zleceniobiorczyni nie jest pracownicą spółki X, a między panią Agatą a zleceniodawcą nie zachodzą powiązania w roz…

Usługa została wykonana 18 lipca 2022 r. i tego samego dnia pani Agata otrzymała wynagrodzenie gotówką. Zleceniobiorczyni nie jest pracownicą spółki X, a między panią Agatą a zleceniodawcą nie zachodzą powiązania w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Jak pani Agata powinna rozliczyć PIT i VAT od tej umowy zlecenia, a jakie obowiązki podatkowe ciążą na spółce X jako płatniku?

Firma transportowa nabyła usługi spedycyjne od członka zarządu. Jak prawidłowo rozliczyć VAT i CIT?

Nasze biuro rachunkowe rozlicza Y sp. z o.o., która jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Nasz klient świadczy usługi transportowe (krajowy i międzynarodowy przewóz towarów środkami transportu samochodowego). J…

Nasze biuro rachunkowe rozlicza Y sp. z o.o., która jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Nasz klient świadczy usługi transportowe (krajowy i międzynarodowy przewóz towarów środkami transportu samochodowego). Jeden z członków trzyosobowego zarządu spółki Y prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w zakresie usług spedycyjnych i jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w zakresie świadczenia tych usług. Spółka Y i członek zarządu podpisali 20 czerwca 2022 r. umowę o współpracy w zakresie świadczenia usług spedycyjnych, które członek zarządu – jako odrębna firma – będzie wykonywać osobiście albo przy pomocy zatrudnionych pracowników.

Czy firma może odliczyć VAT z faktury za wynajem mieszkania

Spółka z o.o. wynajmuje od przedsiębiorcy lokal mieszkalny, który następnie podnajmuje swoim pracownikom na ich potrzeby osobiste. Czynsz najmu wynosi 2000 zł netto miesięcznie plus należny VAT, a termin płatności czyn…

Spółka z o.o. wynajmuje od przedsiębiorcy lokal mieszkalny, który następnie podnajmuje swoim pracownikom na ich potrzeby osobiste. Czynsz najmu wynosi 2000 zł netto miesięcznie plus należny VAT, a termin płatności czynszu przypada na 10. dzień kolejnego miesiąca. Zgodnie z umową najmu spółka samodzielnie podpisała umowy z dostawcami mediów (prąd, woda/ścieki, gaz). Spółka obciąża pracowników całością ponoszonych kosztów, tj. czynszu plus koszty mediów (które samodzielnie nabywa spółka). Umowa przewiduje miesięczne okresy rozliczeniowe oraz refakturę mediów, takich jak: prąd, woda/ścieki oraz gaz na pracownika. Podnajem ma być dokumentowany fakturą wystawianą na rzecz pracownika. Przedsiębiorca wynajmujący lokal wystawił dla spółki fakturę na kwotę 2460 zł brutto, w tym VAT: 460 zł. Jak spółka powinna rozliczyć w VAT otrzymaną fakturę?

Jaki VAT i PIT przy użyczeniu budynku synowi na potrzeby prowadzonej firmy

Samo zawarcie umowy użyczenia nie generuje podatku naliczonego do odliczenia u przedsiębiorczyni, nawet jeżeli w związku z zawarciem tej umowy poniosłaby ona jakieś wydatki i otrzymała faktury.

Samo zawarcie umowy użyczenia nie generuje podatku naliczonego do odliczenia u przedsiębiorczyni, nawet jeżeli w związku z zawarciem tej umowy poniosłaby ona jakieś wydatki i otrzymała faktury.

Jak rozliczyć w VAT i PIT elektroniczną fakturę otrzymaną na przełomie miesięcy

Podatnik nie ma obowiązku składać deklaracji zaliczkowej, powinien jednak przy obliczaniu zaliczki za listopad 2021 r. i przy składaniu zeznania PIT-36L za 2021 r. uwzględnić po stronie kosztów uzyskania przychodów wyd…

Podatnik nie ma obowiązku składać deklaracji zaliczkowej, powinien jednak przy obliczaniu zaliczki za listopad 2021 r. i przy składaniu zeznania PIT-36L za 2021 r. uwzględnić po stronie kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na nabycie usługi informatycznej w wysokości 1000 zł.