Zatrudnienie cudzoziemców symbolicznie zyska na znaczeniu

Polskie akty prawne rzadko zawierają preambułę. Nie umieszcza się też w nich, w przeciwieństwie do aktów unijnych, motywów ich przyjęcia. Aby poznać przyczyny wprowadzenia nowej regulacji, trzeba raczej sięgnąć po oddz…

Polskie akty prawne rzadko zawierają preambułę. Nie umieszcza się też w nich, w przeciwieństwie do aktów unijnych, motywów ich przyjęcia. Aby poznać przyczyny wprowadzenia nowej regulacji, trzeba raczej sięgnąć po oddzielne dokumenty (np. uzasadnienie projektu z okresu prac sejmowych). Jednak w niektórych wypadkach już nazwa danego aktu prawnego wskazuje na intencje, jakie stały za jego przyjęciem. Tak jest w przypadku planowanej nowej ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców. Nowa ustawa zastąpi obecną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – w części dotyczącej zatrudnienia cudzoziemców. Natomiast kwestie dotyczące np. aktywizacji bezrobotnych zostaną objęte oddzielnym aktem – ustawą o aktywności zawodowej. Autor jest prawnikiem w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler.