Przekazanie PIT-11 nie wymaga szczególnej formy

Wydaliśmy pracownikom informację o dochodach PIT-11 za 2022 r. Dokumenty były wydawane bez ich indywidualnego kopertowania, ale poprzez częściową anonimizację polegającą na złożeniu oraz zszyciu arkuszy PIT-11 w taki s…

Wydaliśmy pracownikom informację o dochodach PIT-11 za 2022 r. Dokumenty były wydawane bez ich indywidualnego kopertowania, ale poprzez częściową anonimizację polegającą na złożeniu oraz zszyciu arkuszy PIT-11 w taki sposób, że widocznymi dla wydającego, czyli np. dla bezpośredniego przełożonego, danymi osobowymi było jedynie imię i nazwisko oraz numer PESEL pracownika. Jeden z pracowników zarzucił nam, że stanowi to naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, ponieważ PIT-11 powinien zostać wydany w kopercie.