Refundacja kosztu okularów dla pracownika tymczasowego. Płaci pracodawca czy agencja?

Jako pracodawca korzystamy z usług pracowników tymczasowych. Jeden z takich pracowników zwrócił się do nas z wnioskiem o refundację kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze. Cz…

Jako pracodawca korzystamy z usług pracowników tymczasowych. Jeden z takich pracowników zwrócił się do nas z wnioskiem o refundację kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze. Czy obowiązek zapewnienia takich okularów leży po stronie agencji pracy tymczasowej czy pracodawcy użytkownika?

Nie można wręczyć dyscyplinarki, gdy pracownik nie potwierdził, że zapoznał się z zasadami bhp

Nasz pracownik odmówił potwierdzenia na piśmie, że został zapoznany z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Chcę potraktować odmowę podpisania jako odmowę wykonania polecenia, co będzie stanowiło podstawę do dyscypl…

Nasz pracownik odmówił potwierdzenia na piśmie, że został zapoznany z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Chcę potraktować odmowę podpisania jako odmowę wykonania polecenia, co będzie stanowiło podstawę do dyscyplinarki. Czy pracownik będzie mógł ją kwestionować?

Na jakich zasadach społeczny inspektor pracy może zrezygnować z pełnionej funkcji?

Jak potraktować wypadek w drodze do pracy, o którym pracodawca dowiaduje się po kilku dniach? Dlaczego nie trzeba refundować kosztów zakupu okularów pracownikowi korzystającemu z laptopa? Czy obcokrajowiec delegowany z…

Jak potraktować wypadek w drodze do pracy, o którym pracodawca dowiaduje się po kilku dniach? Dlaczego nie trzeba refundować kosztów zakupu okularów pracownikowi korzystającemu z laptopa? Czy obcokrajowiec delegowany z zagranicznej spółki matki do polskiego oddziału musi zostać poddany badaniom lekarskim?

Ekwiwalent za pranie maseczek do decyzji pracodawcy

Firma może, ale nie musi go wypłacać pracownikom. Okrycia ust i nosa używane w trakcie epidemii nie stanowią bowiem odzieży ochronnej w rozumieniu przepisów bhp.

Firma może, ale nie musi go wypłacać pracownikom. Okrycia ust i nosa używane w trakcie epidemii nie stanowią bowiem odzieży ochronnej w rozumieniu przepisów bhp.