Nowa wersja formularza PIT-2. W przyszłym roku może być niezłe zamieszanie

Udostępniona właśnie nowa wersja formularza przewiduje, że podatnik będzie mógł złożyć pięć oświadczeń i trzy wnioski, które mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia netto. Oznacza to więcej pracy dla kadr i działów fina…

Udostępniona właśnie nowa wersja formularza przewiduje, że podatnik będzie mógł złożyć pięć oświadczeń i trzy wnioski, które mogą wpływać na wysokość wynagrodzenia netto. Oznacza to więcej pracy dla kadr i działów finansowo-księgowych.

Nie tylko wywłaszczony właściciel korzysta ze zwolnienia z PIT

Uzyskane przez cesjonariusza odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości też jest zwolnione z podatku. Przepisy nie ograniczają tej preferencji tylko do właścicieli wywłaszczonych nieruchomości – orzekł NSA.

Uzyskane przez cesjonariusza odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości też jest zwolnione z podatku. Przepisy nie ograniczają tej preferencji tylko do właścicieli wywłaszczonych nieruchomości – orzekł NSA.

Renty małoletnich również z kwotą wolną od podatku

Renty małoletnich dzieci nie będą kumulowane z dochodami rodzica już w rozliczeniu za 2022 r. – przypomniał wiceminister finansów Artur Soboń w odpowiedzi na interpelację poselską nr 34678. To kolejna preferencja, z kt…

Renty małoletnich dzieci nie będą kumulowane z dochodami rodzica już w rozliczeniu za 2022 r. – przypomniał wiceminister finansów Artur Soboń w odpowiedzi na interpelację poselską nr 34678. To kolejna preferencja, z której mogą skorzystać samotni rodzice.

Nie można karać podatnika za to, że wystąpił o nadpłatę

Wymierzenie sankcji VAT w sytuacji, gdy spółka złożyła wniosek o nadpłatę, a organ jej nie uwzględnił, jest działaniem niedopuszczalnym, kompletnie niezrozumiałym i sprzecznym z przepisami – orzekł Wojewódzki Sąd Admin…

Wymierzenie sankcji VAT w sytuacji, gdy spółka złożyła wniosek o nadpłatę, a organ jej nie uwzględnił, jest działaniem niedopuszczalnym, kompletnie niezrozumiałym i sprzecznym z przepisami – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Czy spółka może ze swojego konta wpłacić podatek za wspólnika?

Spółka może ze swojego konta wpłacić podatek za udziałowca, nawet jeśli kwota przekracza 1000 zł, ale pod warunkiem że takie działanie ma charakter wyłącznie techniczny – orzekł WSA w Gorzowie Wielkopolskim.

Spółka może ze swojego konta wpłacić podatek za udziałowca, nawet jeśli kwota przekracza 1000 zł, ale pod warunkiem że takie działanie ma charakter wyłącznie techniczny – orzekł WSA w Gorzowie Wielkopolskim.

Uwaga na wiążące polecenie po zmianach w k.s.h.

Spółka matka będzie mogła spółkom córkom z grupy wydać tzw. wiążące polecenie – wynika z nowelizacji kodeksu spółek handlowych. Eksperci ostrzegają, że niewłaściwe korzystanie z nowej możliwości może skończyć się domia…

Spółka matka będzie mogła spółkom córkom z grupy wydać tzw. wiążące polecenie – wynika z nowelizacji kodeksu spółek handlowych. Eksperci ostrzegają, że niewłaściwe korzystanie z nowej możliwości może skończyć się domiarem podatkowym

Sprzedaż odzyskanego gruntu i budynku jest bez PIT

Korzystne rozwiązania podatkowe dotyczące odzyskania gruntu po dekrecie Bieruta należy odnosić też do budynku – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Korzystne rozwiązania podatkowe dotyczące odzyskania gruntu po dekrecie Bieruta należy odnosić też do budynku – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

TSUE odpowie w sprawie odsetek i odpowiedzialności państwa

Od ośmiu lat narasta problem z polskimi przepisami o oprocentowaniu od nadpłaty podatku. Dlatego NSA skierował przedwczoraj w tej sprawie pytanie do Trybunału Sprawiedliwości UE

Od ośmiu lat narasta problem z polskimi przepisami o oprocentowaniu od nadpłaty podatku. Dlatego NSA skierował przedwczoraj w tej sprawie pytanie do Trybunału Sprawiedliwości UE

Nie ma PCC od goodwill

Dodatnia wartość firmy nie jest prawem majątkowym, a więc nie jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych – uznało wczoraj w uchwale siedmiu sędziów NSA.

Dodatnia wartość firmy nie jest prawem majątkowym, a więc nie jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych – uznało wczoraj w uchwale siedmiu sędziów NSA.