NSA: Przed 2019 r. zamiana kryptowalut też była bez PIT

Kolejny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdza, że zamiana jednej kryptowaluty na drugą nie skutkowała obowiązkiem zapłaty PIT również w stanie prawnym obowiązującym w 2018 r.

Kolejny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdza, że zamiana jednej kryptowaluty na drugą nie skutkowała obowiązkiem zapłaty PIT również w stanie prawnym obowiązującym w 2018 r.

O podatku decyduje termin nabycia wywłaszczonej działki

Sprzedaż nieruchomości zamiennej jest bez PIT, jeśli upłynął pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, liczony od daty nabycia nieruchomości wywłaszczonej – orzekł NSA.

Sprzedaż nieruchomości zamiennej jest bez PIT, jeśli upłynął pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, liczony od daty nabycia nieruchomości wywłaszczonej – orzekł NSA.

Delegowanie kadry kierowniczej do innej spółki holdingu z limitem

Delegowanie pracowników do pełnienia funkcji zarządczych i kierowniczych w innej spółce należącej do holdingu było świadczeniem o podobnym charakterze do usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT – orz…

Delegowanie pracowników do pełnienia funkcji zarządczych i kierowniczych w innej spółce należącej do holdingu było świadczeniem o podobnym charakterze do usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT – orzekł NSA.

Najpierw interpretacja, potem wybór stawki

Brak wskazania symbolu Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) nie jest powodem do pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o interpretację w sprawie możliwości amortyzacji składnika majątku – orzekł Naczelny Sąd Administrac…

Brak wskazania symbolu Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) nie jest powodem do pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o interpretację w sprawie możliwości amortyzacji składnika majątku – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Nabycie udziału od byłego małżonka też z ulgą w PIT

Kto pieniądze za sprzedaży nieruchomości przeznacza na nabycie udziału w budynku mieszkalnym, w ramach podziału majątku wspólnego, ponosi wydatek na własne cele mieszkaniowe – orzekł NSA.

Kto pieniądze za sprzedaży nieruchomości przeznacza na nabycie udziału w budynku mieszkalnym, w ramach podziału majątku wspólnego, ponosi wydatek na własne cele mieszkaniowe – orzekł NSA.

Ulga także na zakup budynku gospodarczego

Nabycie domu mieszkalnego wraz z powiązanym z nim budynkiem gospodarczym to w całości wydatek na cele mieszkaniowe – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Nabycie domu mieszkalnego wraz z powiązanym z nim budynkiem gospodarczym to w całości wydatek na cele mieszkaniowe – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.