Jak traktować dane osobowe członków zarządu związku zawodowego

Dane osobowe członków tych władz są szczególnie chronione. A zatem pracodawca powinien wskazać poprawną przesłankę do ich przetwarzania – wynika ze stanowiska UODO

Dane osobowe członków tych władz są szczególnie chronione. A zatem pracodawca powinien wskazać poprawną przesłankę do ich przetwarzania – wynika ze stanowiska UODO