Trzeba uzasadnić, dlaczego tylko niektórzy zatrudnieni muszą pracować stacjonarnie

Przygotowujemy się do wdrożenia pracy zdalnej według nowych zasad. Pracodawca zdecydował jednak, że część dotychczas pracujących zdalnie pracowników otrzyma nakaz powrotu do biur. Problem w tym, że nikt nie chce wracać…

Przygotowujemy się do wdrożenia pracy zdalnej według nowych zasad. Pracodawca zdecydował jednak, że część dotychczas pracujących zdalnie pracowników otrzyma nakaz powrotu do biur. Problem w tym, że nikt nie chce wracać. Kierownicy będą więc wskazywać osoby zobowiązane do pracy stacjonarnej. Czy jednak jest to dozwolone? W kodeksie jest przecież zakaz dyskryminacji.

SN łagodzi warunki otrzymania świadczenia przedemerytalnego

Liberalne stanowisko sądu zaskakuje. Jego zdaniem wymagany okres 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie musi przypadać bezpośrednio po utracie zatrudnienia

Liberalne stanowisko sądu zaskakuje. Jego zdaniem wymagany okres 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie musi przypadać bezpośrednio po utracie zatrudnienia

Wniosek do ZUS o umorzenie może obejmować same odsetki – bez zaległości składkowych

Jeden z klientów zakończył współpracę z naszym biurem, ponieważ zaprzestaje prowadzenia działalności gospodarczej. Od dość długiego czasu nie opłacał składek ubezpieczeniowych, obecnie ma spore zaległości. Zwrócił się …

Jeden z klientów zakończył współpracę z naszym biurem, ponieważ zaprzestaje prowadzenia działalności gospodarczej. Od dość długiego czasu nie opłacał składek ubezpieczeniowych, obecnie ma spore zaległości. Zwrócił się do nas z pytaniem, czy możemy pomóc mu sformułować wniosek o umorzenie zaległości, ale dotyczący tylko odsetek. Jak stwierdził, i tak nie ma szans na umorzenie całości zadłużenia. Czy przepisy dopuszczają taką możliwość?

Podróż służbową do miejsc objętych stanem wyjątkowym lepiej odłożyć

Jechać mogą osoby, które stale wykonują tam pracę zarobkową albo gospodarczą. Jeśli delegowany nie należy do tej grupy, to nie zostanie wpuszczony. Kluczowe jest tu miejsce pracy zapisane w umowie.

Jechać mogą osoby, które stale wykonują tam pracę zarobkową albo gospodarczą. Jeśli delegowany nie należy do tej grupy, to nie zostanie wpuszczony. Kluczowe jest tu miejsce pracy zapisane w umowie.

Przywrócony do pracy nie musi jej podejmować od razu po stawieniu się w firmie

Nasz pracownik został zwolniony, lecz sąd przywrócił go do pracy. Osoba ta zgłosiła się do firmy, ale lekarz medycyny pracy stwierdził, że w tym momencie jej stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie służbowych obowiązkó…

Nasz pracownik został zwolniony, lecz sąd przywrócił go do pracy. Osoba ta zgłosiła się do firmy, ale lekarz medycyny pracy stwierdził, że w tym momencie jej stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie służbowych obowiązków. Naszym zdaniem oznacza to, że nie musimy jej ponownie zatrudniać, bo zanim odzyska zdolność do pracy, minie siedem dni od przywrócenia do pracy. Czy jednak nie narazi nas to na jakieś konsekwencje?

Co może zmienić nowelizacja przepisów ubezpieczeniowych. Korekta deklaracji nie będzie bezterminowa

Jeśli wejdzie w życie planowana nowelizacja ustawy systemowej, to dokumenty rozliczeniowe nie będą mogły być korygowane jak dziś w nieskończoność. Będzie na to pięć lat od dnia wymagalności składek

Jeśli wejdzie w życie planowana nowelizacja ustawy systemowej, to dokumenty rozliczeniowe nie będą mogły być korygowane jak dziś w nieskończoność. Będzie na to pięć lat od dnia wymagalności składek

(Niemal) jedyny wspólnik nie może być ubezpieczony jak pracownik

Jeśli posiada zdecydowaną większość udziałów w spółce, to nie będzie mógł się w niej ani zatrudnić, ani zrezygnować z opłacania składek. Zdaniem ZUS i sądów jest prowadzącym pozarolniczą działalność.

Jeśli posiada zdecydowaną większość udziałów w spółce, to nie będzie mógł się w niej ani zatrudnić, ani zrezygnować z opłacania składek. Zdaniem ZUS i sądów jest prowadzącym pozarolniczą działalność.