Resort finansów zaproponował kolejne uproszczenie w VAT

Krajowa dostawa i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów do składu VAT będą opodatkowane zerową stawką podatku. Trzeba byłoby go zapłacić dopiero z chwilą, gdy towar opuści miejsce składowania

Krajowa dostawa i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów do składu VAT będą opodatkowane zerową stawką podatku. Trzeba byłoby go zapłacić dopiero z chwilą, gdy towar opuści miejsce składowania

Reforma akcyzy już w Sejmie. Proponowane zmiany dotyczą też m.in. kas fiskalnych i ulgi na robotyzację

Od 2023 r. ma być opodatkowana sprzedaż każdego roztworu, który mógłby być wykorzystany jako płyn do e-papierosów. To najistotniejsza zmiana dla branży tytoniowej, którą zakłada projekt nowelizacji ustawy o podatku akc…

Od 2023 r. ma być opodatkowana sprzedaż każdego roztworu, który mógłby być wykorzystany jako płyn do e-papierosów. To najistotniejsza zmiana dla branży tytoniowej, którą zakłada projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw.