Resort finansów zaproponował kolejne uproszczenie w VAT

Krajowa dostawa i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów do składu VAT będą opodatkowane zerową stawką podatku. Trzeba byłoby go zapłacić dopiero z chwilą, gdy towar opuści miejsce składowania

Krajowa dostawa i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów do składu VAT będą opodatkowane zerową stawką podatku. Trzeba byłoby go zapłacić dopiero z chwilą, gdy towar opuści miejsce składowania