Zasiłek opiekuńczy, gdy godziny pracy rodziców pokrywają się

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017 r.
Zasiłek opiekuńczy wypłaca się za każdy dzień wskazany w zaświadczeniu lekarskim, w którym pracownik spełnia warunki określone w ustawie zasiłkowej, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Przysługuje on za dni zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem, o ile we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić tę opiekę.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017 r.
Zasiłek opiekuńczy wypłaca się za każdy dzień wskazany w zaświadczeniu lekarskim, w którym pracownik spełnia warunki określone w ustawie zasiłkowej, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Przysługuje on za dni zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem, o ile we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić tę opiekę.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)