Zasady i terminy przechowywania dokumentów księgowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017 r.
Zasady i terminy przechowywania dokumentacji księgowej reguluje rozdział 8 ustawy o rachunkowości “Ochrona danych”. Dokumentację, do której należą księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne, sprawozdania finansowe oraz dokumentacja opisująca zasady (politykę) rachunkowości, należy przechowywać w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017 r.
Zasady i terminy przechowywania dokumentacji księgowej reguluje rozdział 8 ustawy o rachunkowości “Ochrona danych”. Dokumentację, do której należą księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne, sprawozdania finansowe oraz dokumentacja opisująca zasady (politykę) rachunkowości, należy przechowywać w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/rachunkowosc/)