Wpływ podwyżki pensji na podstawę zasiłku

Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 r., autor: Bożena Dziuba
Świadczenia chorobowe należne pracownikom z założenia mają zrekompensować utracone w okresie absencji chorobowej zarobki. Nie zawsze jednak tak jest w praktyce, zwłaszcza gdy w miesiącu powstania niezdolności do pracy ubezpieczony otrzymał podwyżkę pensji. Podstawę wymiaru zasiłku ustala się bowiem w oparciu o wynagrodzenie wypłacone za okres poprzedzający miesiąc zachorowania albo nabycia uprawnień do zasiłku opiekuńczego lub macierzyńskiego.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)

Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017 r., autor: Bożena Dziuba
Świadczenia chorobowe należne pracownikom z założenia mają zrekompensować utracone w okresie absencji chorobowej zarobki. Nie zawsze jednak tak jest w praktyce, zwłaszcza gdy w miesiącu powstania niezdolności do pracy ubezpieczony otrzymał podwyżkę pensji. Podstawę wymiaru zasiłku ustala się bowiem w oparciu o wynagrodzenie wypłacone za okres poprzedzający miesiąc zachorowania albo nabycia uprawnień do zasiłku opiekuńczego lub macierzyńskiego.
(czytaj wiecej – www.gofin.pl/skladki-zasilki-emerytury/)