Ujęcie księgowe dotacji do środków trwałych

Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 r., autor: Monika Kuźbińska
Wśród źródeł finansowania zakupu lub budowy środków trwałych można wyróżnić otrzymane na ten cel dotacje. W ewidencji księgowej są one wstępnie odnoszone do rozliczeń międzyokresowych przychodów, skąd podlegają rozliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych równolegle do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od sfinansowanych z tych dotacji środków trwałych. W analogiczny sposób ewidencjonuje się także dotacje przeznaczone na sfinansowanie ulepszenia już istniejącego środka trwałego oraz na nabycie wartości niematerialnych i prawnych.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)

Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017 r., autor: Monika Kuźbińska
Wśród źródeł finansowania zakupu lub budowy środków trwałych można wyróżnić otrzymane na ten cel dotacje. W ewidencji księgowej są one wstępnie odnoszone do rozliczeń międzyokresowych przychodów, skąd podlegają rozliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych równolegle do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od sfinansowanych z tych dotacji środków trwałych. W analogiczny sposób ewidencjonuje się także dotacje przeznaczone na sfinansowanie ulepszenia już istniejącego środka trwałego oraz na nabycie wartości niematerialnych i prawnych.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/rachunkowosc/)