Tabliczka informująca o monitoringu w szkole

Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Przepisy dotyczące monitoringu w placówkach oświatowych zawarte w Prawie oświatowym nie określają tego, jak powinno wyglądać graficzne oznaczenie miejsca monitorowanego. Nakładają jedynie na administratora obowiązek oznaczania pomieszczeń i terenu monitorowanego w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych. Takie oznakowanie powinno być zamieszczone przynajmniej dzień przed uruchomieniem monitoringu. W związku z tym, że wiele szkół posiadało monitoring przed wejściem w życie przepisów RODO, należy jak najszybciej dostosować monitoring do obecnych wymagań.

(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)

Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018 r., autor: Marta Stefanowicz – Wasilewska
Przepisy dotyczące monitoringu w placówkach oświatowych zawarte w Prawie oświatowym nie określają tego, jak powinno wyglądać graficzne oznaczenie miejsca monitorowanego. Nakładają jedynie na administratora obowiązek oznaczania pomieszczeń i terenu monitorowanego w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych. Takie oznakowanie powinno być zamieszczone przynajmniej dzień przed uruchomieniem monitoringu. W związku z tym, że wiele szkół posiadało monitoring przed wejściem w życie przepisów RODO, należy jak najszybciej dostosować monitoring do obecnych wymagań.

(czytaj wiecej – www.gofin.pl/firma/)