Sposób określania w umowie o pracę wysokości wynagrodzenia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019 r.
Przepisy Kodeksu pracy wymagają wpisania do umowy o pracę wynagrodzenia za pracę odpowiadającego rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia. Obowiązek ten może być zrealizowany poprzez określenie płacy zasadniczej oraz dodatkowych składników, np. nagrody (regulaminowej lub uznaniowej). Dopuszczalne jest także wykonanie tego nakazu poprzez odniesienie wobec całości lub części wynagrodzenia do właściwych dokumentów płacowych, obowiązujących u danego pracodawcy. Z żadnych regulacji prawnych nie wynika natomiast konieczność zapisywania kwotowo minimalnego wynagrodzenia za pracę w umowie o pracę.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019 r.
Przepisy Kodeksu pracy wymagają wpisania do umowy o pracę wynagrodzenia za pracę odpowiadającego rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia. Obowiązek ten może być zrealizowany poprzez określenie płacy zasadniczej oraz dodatkowych składników, np. nagrody (regulaminowej lub uznaniowej). Dopuszczalne jest także wykonanie tego nakazu poprzez odniesienie wobec całości lub części wynagrodzenia do właściwych dokumentów płacowych, obowiązujących u danego pracodawcy. Z żadnych regulacji prawnych nie wynika natomiast konieczność zapisywania kwotowo minimalnego wynagrodzenia za pracę w umowie o pracę.
(czytaj wiecej – https://www.gofin.pl/prawo-pracy/)